Wikibiopedia

 

Ulrich Warnke

Ulrich Warnke (* 1945) jest niemieckim biologiem.

Życie

Warnke studiował biologię, fizykę, geografię i pedagogikę. W 1973 r. uzyskał tytuł doktora za pracę nad fizyczno-fizjologicznymi podstawami "wrażliwości na pogodę" pszczoły miodnej (Apis mellifica) wywołanej elektrycznością powietrza. Wykładał jako starszy radca akademicki na Uniwersytecie Kraju Saary, a od marca 2010 r. jest na emeryturze. Jednym z głównych obszarów jego zainteresowań jest wpływ drgań i pól elektromagnetycznych, w tym światła, na organizmy. Jego wypowiedzi na temat znaczenia eksperymentów z zakresu fizyki kwantowej są kontrowersyjne. W swoich książkach próbuje skorelować eksperymenty i wyniki fizyki kwantowej z doświadczeniami duchowymi.

Publikacje (wybór)

Filozofia i duchowość kwantowa, Jak nasza wola steruje zdrowiem i dobrym samopoczuciem, 2017.

Filozofia kwantowa i duchowość. Klucz do tajemnic ludzkiej egzystencji. Scorpio, Berlin/Monachium 2011.

Quantum Philosophy and the Interworld, Scorpio 2017.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności