Wikibiopedia

 

Tomasz Jaeschke

Tomasz Jaeschke (ur. 24 września 1959 w Poznaniu) jest polskim teologiem, pisarzem i działaczem na rzecz praw zwierząt.

Edukacja

W latach 1979-1986 Jaeschke studiował teologię katolicką i filozofię chrześcijańską na Papieskiej Akademii w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra teologii. W 1986 r., również w Krakowie, przyjął święcenia kapłańskie w zakonie Zmartwychwstańców. Po przeprowadzce do Austrii, w latach 2003-2005 studiował katolicką edukację religijną na Uniwersytecie Wiedeńskim i uzyskał tytuł magistra. Wreszcie, w 2009 r., Jaeschke zdał egzamin na mediatora trenera rówieśniczego po szkoleniu na Uniwersytecie Kształcenia Nauczycieli w Wiedniu/Krems.

Jaeschke mieszka w Berlinie i ma dwóch synów.

Działalność zawodowa

W latach 1986-1987 Jaeschke był współpracownikiem w nowicjacie Zgromadzenia Zmartwychwstańców (Radziwiłłów Maz, Polska). W latach 1988-1990 był kapelanem w parafii św. Othmara w Wiedniu, a w latach 1990-1992 w Kościerzynie.

W latach 1992-2015 Jaeschke był nauczycielem osób niepełnosprawnych w domu dziecka "Am Himmel" prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Wiedeńskiej.

Stanowiska jako działacz na rzecz praw zwierząt

Jaeschke jest założycielem Animal Spirit Church (ASC). Jest to chrześcijańsko-ekumeniczna wspólnota, która współpracuje z każdym kościołem, wyznaniem i wspólnotą wiary (w tym ateistami), która troszczy się o cierpienie zwierząt i chce zrobić wszystko, aby je zakończyć. ASC postrzega zwierzęta jako swoich sąsiadów.

Jaeschke, który występuje również pod pseudonimem "Animalpastor", oskarża kościoły chrześcijańskie nie tylko o to, że zapomniały o "swoich mniejszych braciach i siostrach" (Franciszek z Asyżu), zwierzętach w potrzebie, ale także o to, że je zdradziły. Wzywa je do ponownego poważnego spojrzenia na tę kwestię, do zrewidowania swojej teologii w tym zakresie i do wdrożenia zdobytych spostrzeżeń w swojej praktyce (głoszeniu).

Jego zdaniem Jaeschke postrzega dominujący chrześcijański antropocentryzm jako sprzeczność z nadrzędnym chrystocentryzmem i twierdzi, że dzisiejszy antropocentryzm nie jest biblijnie możliwy do utrzymania i zniekształca przesłanie Ewangelii. Jaeschke odnosi stwierdzenie Jezusa: "Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25) bez zastrzeżeń do zwierząt i wzywa do wyciągnięcia z tego etycznych i moralnych konsekwencji w naszym codziennym postępowaniu z nimi.

W przeciwieństwie do twierdzenia Dekartezjusza, że zwierzęta są jedynie "bezdusznymi automatami" i w odniesieniu do nowych odkryć z dziedziny behawioryzmu i neuronauki, Jaeschke zakłada, że zwierzęta są rzeczywiście istotami ożywionymi i zasługują na taki sam szacunek jak ludzie. Dlatego też chce zwrócić zwierzętom ich skradzione dusze.

Jaeschke widzi klucz do zakończenia bezsensownego cierpienia i okrucieństwa zadawanego zwierzętom w promowaniu ludzkiej empatii i inteligencji emocjonalnej.

Działalność publiczna (wybór)

Jaeschke opracował koncepcję i przeprowadził kilka kampanii na rzecz ochrony zwierząt w dużych miastach, takich jak Rzym (na Placu Świętego Piotra w 2011 r.), Bruksela (przed Parlamentem Europejskim w 2012 r.), Kraków, Poznań, Warszawa, Wiedeń i Asyż (Bazylika San Francesco w 2013 r.).

Kilka wywiadów i publikacji z Jaeschke ukazało się w magazynach (drukowanych i internetowych) i czasopismach, takich jak Publik-Forum (Journal of Critical Christians), Gazeta Wyborcza, Polityka i OKO.press. Były też różne reportaże i wystąpienia w radiu i telewizji, takich jak TVP Polska, Radio ZET.

Jaeschke wziął udział w filmach dokumentalnych "Citizen Animal - A Small Family's Quest for Animal Rights" reżysera Olivera Kyra (2018) i "In the Light of Hope - Peace for the Animals!" Doriana Raßloffa (2019).

Był także gościnnym wykładowcą na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na temat: "Chrześcijaństwo a dobrostan zwierząt - przyjaciele czy wrogowie?" w lipcu 2018 roku.

Pisma

(z Richardem Unterlerchnerem): Ćwiczenia ciszy i medytacja z dziećmi (studencki projekt badawczy). 2009, ISBN 978-3-640-46281-0.

(z Dorotą Sumińską): Nieboskie stworzenia: jak Kosciól wyklucza. ISBN 978-83-66232-21-1.

Nierzadnice: O moim kapłaństwie i moim Kościele. Kos, 2018, ISBN 978-83-8937599-5.

La lacrima di Dio oder 77 Fragen an den Tierpastor. Central Design Office, 2017, ISBN 978-83-64412-03-5.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności