Wikibiopedia

 

Mathias Auctus

Mathias (Nicolai) Auctus (właściwie Maciej Przybyło; * przed 1490 w Krakowie, Królestwo Polskie; † 16 maja 1543 we Wrocławiu, Księstwo Wrocławskie) był humanistą i fizykiem miejskim we Wrocławiu.

Studiował w Krakowie od 1503 r., a w 1510 r. został Magister artium. We Wrocławiu przebywał od 1531/32 roku. Auctus był w kontakcie z Johannesem a Lasco, Nicolausem Oláhem i Philippem Melanchtonem i wyróżniał się jako promotor protestantyzmu we Wrocławiu. 16 października 1531 r. on i jego brat Gregor otrzymali herb szlachecki i pozwolenie na pisanie od Nieskorowa.

W 1542 r. napisał pierwszą wrocławską ordynację morową.

Został pochowany w kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Upamiętnia go grobowiec.

Zobacz też: Lista lekarzy miejskich we Wrocławiu.

Publikacje

Krótka instrukcja o tym, jak biedni i ubodzy w czasie zarazy powinni strzec się i chronić przed tą straszną chorobą; 1542 r.

Literatura

Incunabula typographica bibliothecae Universitatis jagellonicae cracoviensis inde ab inventa arte imprimendi usque ad a. 1500; p. 405

Acta Tomiciana 14 (1952), 113-115, przypis 1.

Gustav Bauch: Przyczynki do literackiej historii śląskiego humanizmu. In: Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens vol. 38/1905 on Auctus pp. 184-191.

Auctus, Matthias. W: Heinz Scheible (red.): Korespondencja Melanchtona. Tom 11, Osoby A-E. Stuttgart-Bad Cannstatt 2003, s. 94.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności