Wikibiopedia

 

Adam z Wilna

Adam z Wilna († 1517) był urzędnikiem kancelaryjnym Wielkiego Księstwa Litewskiego, a później kanonikiem wileńskim.

Życie

Adam uczęszczał do szkoły katedralnej w Wilnie, a następnie studiował na Uniwersytecie Krakowskim w latach 1478-1489, gdzie w 1482 r. został bakałarzem, a w 1488 r. magistrem.

Od 1492 r. był urzędnikiem kanclerskim w Wilnie, a także często podróżował jako wysłannik. W 1494 r. dwukrotnie udał się do Moskwy, aby zapewnić Helenie Moskiewskiej możliwość dotrzymania spowiedzi, a w 1496 r. do Krakowa, aby wyposażyć Zygmunta.

Opracował również łaciński akt prawny unii Krakowa i Wilna w 1499 roku.

W 1505 r. brał udział w komisji ustalającej granice litewsko-kurlandzkie. Niedługo później został sekretarzem kancelarii, co jest udokumentowane na rok 1510.

Literatura

Frederyk Papée: Adam z Wilna. W: Polski Słownik Biograficzny. Tom 1, Kraków 1935, s. 21.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności