Wikibiopedia

 

Hieronim Łoski

Hieronim Łoski (* ok. 1487; † po 1527) był nieślubnym synem księcia mazowieckiego Konrada III i szlachcianki Anny Łoskiej. Pochodził ze szlacheckiego rodu Piastów mazowieckich.

Życie

Od 1512 r. pełnił różne urzędy w katedrze św. Jana w Warszawie. Około 1520 r. odziedziczył ziemię w Kuczborku-Osadzie po swojej babce Zofii. Kolejne beneficja otrzymał od ojca. W 1521 r. otrzymał także urzędy kościelne w Makowie. Jego przyrodni brat książę Janusz III pomógł mu uzyskać w 1521 r. dochody z ceł z Różana i zarządzać tamtejszym szpitalem. Anna Mazowiecka i Zygmunt I potwierdzili jego prawa. Po 1527 r. ślad po nim zaginął.

Literatura

Adam Bujak: Nekropolie królów i książąt polskich. Warszawa: Wydawnictwo Sport i Turystyka, 1988. ISBN 83-217-2720-4.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności