Wikibiopedia

 

Mateusz Gutowski

Mateusz Gutowski z Gutowa (* 1759; † 1804) był kanonikiem katolickim (łac. clerici canonici) w katedrze płockiej (Mazowsze) w 1789 roku.

Źródła

Adam Boniecki: Herbarz Polski, t. VII, s. 211, Gebethner i Wolf, Warszawa 1904.

Akta grodzkie, czerskie (Perpetuitatis 40 f 178) / Dawne akta ziemskie ziemi czerskiej.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności