Wikibiopedia

 

Krzysztof Gawędzki

Krzysztof Gawędzki (* 2 lipca 1947 w Żarkach; † 21 stycznia 2022) był polskim fizykiem matematycznym.

Kariera

Gawędzki uzyskał doktorat w Warszawie w 1976 roku (Jądra Fouriera w kwantowaniu geometrycznym). W latach 80. prowadził badania dla CNRS w IHES pod Paryżem. Ostatnio był profesorem w Ecole Normale Superieure de Lyon.

Zajmował się kwantową teorią pola, gdzie w latach 80. intensywnie współpracował z Anttim Kupiainenem nad zastosowaniem metody grup renormalizacyjnych w rygorystycznym matematycznym traktowaniu różnych układów modelowych kwantowej teorii pola, a w szczególności konforemnej teorii pola, które służą jako dwuwymiarowe modele do badania nieperturbacyjnych aspektów QFT (z zastosowaniami w teorii strun i mechanice statystycznej). Badał geometrię modeli WZW (zwanych również modelami WZNW, Wess-Zumino-Novikov-Witten), prototypów racjonalnych modeli konforemnych.

   ϕ   

    4      

{\displaystyle \phi ^{4}}

-model w czterech wymiarach na siatce i model Gross-Neveu w dwóch wymiarach czasoprzestrzennych. Roland Sénéor, Jacques Magnen, Joel Feldman i Vincent Rivasseau osiągnęli to mniej więcej w tym samym czasie. Zostało to uznane za wybitne osiągnięcie w konstruktywnej kwantowej teorii pola.

W 1986 roku zidentyfikował pola Kalba-Ramonda (pola B), które uogólniają elektromagnetyczne pola tła w teorii strun, jako 3-kocykle w kohomologii Deligne'a, a w latach 2000-tych zwrócił się również do badania turbulencji, również częściowo we współpracy z Kupiainenem, z którym wykazał anomalne skalowanie zachowania adwekcji skalarnej w losowych modelach pola wektorowego jednorodnej turbulencji w 1995 i 2002/2003 w Institute for Advanced Study. W 1986 r. był zaproszonym prelegentem na Międzynarodowym Kongresie Matematyków w Berkeley (Renormalizacja: od magii do matematyki).

Publikacje

Lectures on Conformal Field Theory, w: Edward Witten, Robbert Dijkgraaf, Pierre Deligne u. a. Quantum field theory and strings: a course for mathematicians (IAS/Park City Lectures 1996/97), American Mathematical Society 1999.

Conformal Field Theory, Seminaire Bourbaki, Nr. 704, 1989 (Asterisque)

mit Jürg Fröhlich Conformal Field Theory and the Geometry of Strings, CRM Proceedings and Lecture Notes, Band 7, 1994, S. 57-97, arxiv

Kwadratura konforemnych teorii pola, Nucl. Phys. B, Band 328, 1989, S. 733-752

als Herausgeber mit Alain Connes, Jean Zinn-Justin Quantum Symmetries, Les Houches Lectures, Band 64 (sierpień/wrzesień 1995), Elsevier 1998

mit John Cardy, Gregory Falkovich Non equilibrium statistical mechanics and turbulence, London Mathematical Society Lecture Notes 355, Cambridge University Press 2008 (Herausgeber Sergey Nazarenko, Oleg V. Zaboronski), darin von Gawedzki: Soluble models of turbulent transport

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności