Wikibiopedia

 

Josef Braml

Josef M. Braml (* 1968 w Regen) jest niemieckim politologiem i autorem książek.

Życie

Po odbyciu praktyki handlowej oraz po studiach językowych, ekonomicznych i kulturowych na Uniwersytecie w Passau i na Uniwersytecie w Nicei, Braml uzyskał w 2001 r. w Passau tytuł doktora nauk politycznych, socjologii i kulturoznawstwa francuskiego. Od października 2006 r. jest pracownikiem naukowym w Programie Stosunków USA/Transatlantyckich DGAP. W związku z tym jest dyrektorem i redaktorem Jahrbuch Internationale Politik.

Głównym tematem jego pracy jest amerykańska "koncepcja porządku światowego" i stosunki transatlantyckie. W swoich analizach uwzględnia politykę bezpieczeństwa, energetyczną i handlową USA, a także ekonomiczne i wewnętrzne uwarunkowania amerykańskiej polityki zagranicznej. Braml porównuje style rządzenia, na przykład w niemieckim i amerykańskim systemie rządów.

Stanowiska

The American Patient

Odnosząc się do wyborów prezydenckich w 2012 roku, Braml stwierdził, że to, kto zostanie prezydentem, będzie prawie obojętne ze względu na ograniczone możliwości działania USA. W pracy "Amerykański pacjent" analizował społeczno-gospodarczą dezintegrację USA i jej groźne globalne konsekwencje polityczne. Za główne czynniki kryzysu w USA uważa on nadmierne zadłużenie prywatne, a przede wszystkim publiczne, spadek konsumpcji, przesunięcie gospodarki z produkcji na "postludzkie" usługi finansowe, neoliberalną deregulację, zacofanie państwa opiekuńczego i polityki edukacyjnej, brak surowców i energii, nierównowagę społeczną wynikającą z koncentracji bogactwa i rosnącego ubóstwa mas, a także zbyt wysokie wydatki na wojsko. Globalne konsekwencje polityczne (stan na maj 2016 r.) widzi w możliwej rywalizacji z Chinami o zasoby, w przerzuceniu odpowiedzialności i kosztów na europejskich sojuszników oraz w nowym protekcjonizmie.

Rozkład demokratyczny

W 2016 r. Braml położył główny nacisk w swojej krytyce USA na upadek demokracji i TTIP oraz podkreślił znaczenie wyniku wyborów prezydenckich w listopadzie 2016 r. Jego zdaniem demokracja jest w coraz większym stopniu zastępowana przez politykę patronacką "postdemokracji", w której lobbyści instrumentalizują politykę dla własnych celów. Masa ludności jest politycznie bez znaczenia, jej udział w gospodarce i polityce jest marginalny. Interesy lub potrzeby demokratyczne, konstytucyjne i społeczne coraz częściej ustępują miejsca interesom ekonomicznym lub interesom bezpieczeństwa. Nierozwiązane pozostają problemy rasizmu i społeczeństwa imigracyjnego.

W sytuacji słabości i zagrożenia nowymi wyzwaniami istnieje niebezpieczeństwo, że USA będą chciały wszelkimi sposobami zachować swoją hegemoniczną pozycję. Najważniejszą przewagą USA jest przewaga technologiczna, którą będą wykorzystywać zwłaszcza w technologii inwigilacji (zob. też NSA, Global Surveillance and Espionage Affair since 2013).

TTIP/TPP

Braml ostrzega przed niebezpieczeństwami związanymi z Transatlantyckim Porozumieniem o Wolnym Handlu (TTIP), Partnerstwem Transpacyficznym (TPP) i podobnymi traktatami, ponieważ są one częścią globalnej geopolityki USA, którym zależy na dominacji gospodarczej, zwłaszcza nad Chinami. Europa, a przede wszystkim wiodąca potęga europejska - Niemcy, powinna we własnym interesie przygotować się na coraz wyraźniejszy wizerunek wroga, jakim są Stany Zjednoczone.

NSA

Za ogólnoświatowym szpiegowaniem wszystkich danych Braml (stan na 2013 r.) dostrzega nie tyle potrzebę bezpieczeństwa, co motywy ekonomiczne, pozwalające uzyskać przewagę nad konkurencją. W ostatecznym rozrachunku chodzi także o dolara amerykańskiego jako walutę rezerwową i euro jako konkurenta. Dolar, jako światowa waluta rezerwowa, przestał być liczony. Amerykanie muszą się przygotować na to, że jednobiegunowy porządek świata, w którym dominuje dolar, zmieni się w wielobiegunowy. Oznacza to, że oprócz dolara mamy silne euro i chińskie renminbi, które w coraz większym stopniu staje się walutą międzynarodową, a nie regionalną. Zdaniem Bramla, Stany Zjednoczone są zatem zainteresowane dokładną znajomością polityki gospodarczej w tym zakresie.

Publikacje

At the Cost of Freedom: The Sellout of American Democracy and the Consequences for Europe. 2016, ISBN 978-3869950860.

Das Politische System der USA, Bundeszentrale für Politische Bildung nr 320/2013.

The American Patient. Co grożący upadek USA oznacza dla świata. Siedler Verlag 2012, ISBN 978-3886809981.

Menopauza: Ameryka między wyborami. Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, 2012.

The Religious Right and US Middle East Policy, Emirates Occasional Paper (EOP) Series (Internat. Peer Review), No. 59, Abu Dhabi: Emirates Center for Strategic Studies and Research (ECSSR), 2005.

Ameryka, Bóg i świat. Polityka zagraniczna George'a W. Busha na gruncie chrześcijańsko-prawicowym. Matthes & Seitz Berlin, 2005.

Think Tanks kontra "fabryki myśli"? U.S. and German Policy Research Institutes' Coping with and Influencing Their Environments; Strategies, Management and Organisation of Policy-Oriented Research Institutes (Streszczenie w języku niemieckim) / Z przedmową Winanda Gellnera; Nomos 2004.

Iluzja transatlantycka: Nowy porządek świata i jak możemy się w nim odnaleźć. C. H. Beck 2022. ISBN 978-3-406-78502-3.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności