Wikibiopedia

 

Jan Mikołaj Chodkiewicz

Jan Mikołaj Chodkiewicz (* 14 grudnia 1738 w Gdańsku; † 2 lutego 1781 w Czarnobylu, Polska-Litwa, obecnie Ukraina) był polsko-litewskim arystokratą pochodzenia rusińskiego. Pochodził ze szlacheckiej rodziny Chodkiewiczów, był hrabią Szkłowa na dzisiejszej Białorusi i starostą Wielony.

Życie

Jan Mikołaj był synem Adama Tadeusza Chodkiewicza (1711-1745) i Ewy Rozalii Chodkiewicz (1710-1769) z domu Hutten-Czapskiej. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wileńskim w 1757 r. wstąpił do Królewskiego Wojska Polskiego w stopniu pułkownika. W latach 1758 i 1759 brał udział w wojnie siedmioletniej po stronie Francji. W 1764 r. był posłem na sejm, który przygotowywał wybór nowego króla Polski i wprowadził szereg reform. Głosował za wyborem hrabiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na nowego króla, który później z wdzięczności podniósł go do rangi generała i mianował starostą generalnym Księstwa Żmudzkiego, jednostki administracyjnej w ramach Wielkiego Księstwa Litewskiego. W czasie konfederacji barskiej był zmienny i w zależności od sytuacji politycznej i militarnej wspierał także rosyjskich i pruskich dowódców wojskowych, którzy chronili jego prywatne latyfundia. W 1778 r. został generałem lejtnantem armii rosyjskiej, z której wkrótce zrezygnował. Został odznaczony Orderem Świętego Stanisława (od 1764 r.) i Orderem Orła Białego (od 1774 r.).

Jan Mikołaj Chodkiewicz zmarł 2 lutego 1781 r. w Czarnobylu i został pochowany w prawosławnym monasterze w Supraślu na Podlasiu.

Małżeństwo i potomkowie

Ożenił się z Marią Ludwiką Chodkiewicz (1744-1816), z domu Rzewuską, w Podhorcach w 1766 roku. Z małżeństwa urodziło się kilkoro dzieci:

Elżbieta Chodkiewicz (1767-1804), poślubiła księcia Macieja Radziwiłła (1749-1800)

Rozalia Chodkiewicz (1768-1794), poślubiła księcia Aleksandra Lubomirskiego (1751-1804)

Aleksander Franciszek Chodkiewicz (1776-1838), polityk, badacz i poeta

Wacław Chodkiewicz, Józef Chodkiewicz, Ksawery Chodkiewicz i Anna Chodkiewicz zmarli w młodym wieku.

Źródła

GENEALOGIA DYNASTYCZNA

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności