Wikibiopedia

 

Mateusz Kujawa

Mateusz Kujawa (ur. 30 sierpnia 1946 w Śmieszkowie) - polski ekonomista i były dyplomata. Znany jest między innymi z wieloletniego reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii i Szwajcarii. Jest także autorem kilku analiz ekonomicznych oraz niepublikowanej wcześniej powieści.

Wykształcenie i zawód

Mateusz Kujawa urodził się 30 sierpnia 1946 r. w Śmieszkowie, jako drugie z pięciorga dzieci. Jego rodzice, Maria i Kazimierz Kujawa, prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum, w 1964 r., w wieku 18 lat, ukończył Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie.

Następnie uczęszczał do Wyższej Szkoły Planowania i Statystyki w Warszawie. Uczęszczał na wydział handlu zagranicznego, który ukończył w 1969 r. z tytułem magistra ekonomii. Zaraz potem dostał pracę w CHZ Motoimport, gdzie przepracował 14 lat. Dziś żartobliwie określa ten czas jako "sprzedawanie traktorów". W trakcie swojej kariery w Motoimporcie ostatecznie awansował na stanowisko dyrektora. W ramach swojej pracy był również dwukrotnie wysyłany za granicę: po raz pierwszy w latach 1971-1972 do Niemieckiej Republiki Demokratycznej, gdzie jego zadaniem była opieka nad grupą polskich pracowników produkujących maszyny w NRD w ramach porozumienia rządowego, a po raz drugi w latach 1978-1982 do reprezentowania Motoimportu w Czechosłowacji.

Po powrocie z ówczesnej Czechosłowacji krótko kontynuował pracę dla Motoimportu. Wkrótce jednak, w 1983 r., objął stanowisko w komitecie PZPR, dla którego pisał analizy dotyczące stale pogarszającej się sytuacji polskiej gospodarki. Kujawa skupiał się zwłaszcza na handlu zagranicznym i systemie finansowym.

W 1989 r., na krótko przed upadkiem żelaznej kurtyny, przeniósł się z rodziną do Austrii, gdzie reprezentował Polską Izbę Handlu Zagranicznego. Pracę tę wykonywał do 1994 r., kiedy to rozpoczął pracę jako dyrektor w ELHA GmbH w Wiedniu, firmie zajmującej się głównie importem towarów do Polski. Niemniej jednak towary takie jak węgiel były również sprzedawane w Austrii przez ELHA GmbH. Mateusz Kujawa pełnił tę funkcję w ELHA tylko przez rok. W latach 1995-2002 był przedstawicielem handlowym w Ambasadzie RP w Wiedniu.

W 2002 r. Kujawa wrócił do Polski, gdzie do 2005 r. pracował jako dyrektor Fundacji Fundusz Współpracy (FFW). Zadaniem FFW była dystrybucja środków pomocowych, które napłynęły do Polski przed przystąpieniem do UE w 2004 roku. Pieniądze pochodziły z różnych programów, takich jak CPF ("Countries Preaccession Financing"). Przestał pracować w FFW w 2005 roku.

Wkrótce potem przyjął posadę w laboratorium Nucleagena. Pracował tam przez rok, a w 2006 r. został wolnym strzelcem. W 2009 r. wyjechał do Szwajcarii, by pracować w Konsulacie RP. Po wygaśnięciu kontraktu w 2013 r. Mateusz Kujawa zakończył karierę zawodową i przeszedł na emeryturę.

Życie

Podczas studiów ekonomicznych Mateusz Kujawa poznał Annę Kwiatkowską, która w tym samym czasie studiowała w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Para pobrała się 1 lutego 1970 r., a rok później urodziła się ich córka Aleksandra. Syn Łukasz przyszedł na świat w 1976 roku. Dziś Mateusz Kujawa ma czworo wnucząt.

Ekonomista interesuje się polityką i sportem, a sam siebie określa jako pasjonata szachów korespondencyjnych. Może to również potwierdzić jego wnuk, ale z dodatkiem, że Mateusz Kujawa jest zapalonym, ale często gorszym szachistą.

Edukacja i publikacje

Oprócz tytułu magistra ekonomii, Kujawa ukończył również studia podyplomowe z zakresu nauk politycznych. Oprócz szeregu specjalistycznych szkoleń, wykształcenie Kujawy jest szczególnie godne uwagi ze względu na dużą liczbę języków, którymi biegle włada. Oprócz polskiego, angielskiego i rosyjskiego, jego repertuar obejmuje również niemiecki i czeski.

W ramach swojej działalności jako pełnomocnik ds. handlu zagranicznego oraz członkostwa w Komitecie Ekonomicznym, Kujawa napisał szereg analiz i artykułów, m.in.

cykl "Analiza polskiego handlu zagranicznego" (1985-1987)

"Wprowadzenie na rynek austriacki" (1990)

"Rozwój integracji europejskiej" (1998)Pisał również artykuły i komentarze w austriackich i polskich gazetach codziennych oraz innych publikacjach.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności