Wikibiopedia

 

Stanisław Lubomirski (magnat, 1583)

Stanisław Lubomirski (* 1583; † 16 czerwca 1649) był polskim arystokratą, magnatem, urzędnikiem państwowym, dowódcą wojskowym, politykiem i księciem cesarskim w Świętym Cesarstwie Rzymskim. Pochodził ze szlacheckiego rodu Lubomirskich.

Życie

Stanisław Lubomirski urodził się w 1583 r. jako syn Sebastiana Lubomirskiego († 1613) i Anny z Branickich Lubomirskiej († 1639).

Od 1620 r. był majstrem bankietu królewskiego (po polsku "Krajczy"; od około XV w. tylko urząd tytularny) korony polskiej i sekretarzem królewskim. Od 1628 r. piastował urząd wojewody ruskiego, a następnie od 1638 r. urząd wojewody krakowskiego i starosty krakowskiego. W 1647 r. cesarz Ferdynand III wyniósł go do rangi księcia cesarskiego Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

W 1609 r. Lubomirski brał czynny udział w oblężeniu Smoleńska podczas wojny polsko-rosyjskiej 1609-1618. W 1621 r. był jednym z dowódców wojsk polskich podczas wojny osmańsko-polskiej 1620-1621 r. Od 1634 r. służył pod hetmanem wielkim Stanisławem Koniecpolskim na ówczesnej polskiej Ukrainie.

Po ojcu odziedziczył duże latyfundia, które powiększył dzięki małżeństwu z Zofią z Ostrogskich Lubomirską († 1662). Do 1642 r. był właścicielem 10 zamków, 12 miast, 300 wsi, rozległych dóbr itd. Był jednym z najbogatszych magnatów na ziemiach polsko-litewskich.

Z małżeństwa z Zofią Ostrogską miał dwie córki i trzech synów, w tym Jerzego Sebastiana Lubomirskiego.

Literatura

Constantin von Wurzbach: Lubomirski, Stanisław (I.). W: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Część 16. Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wiedeń 1867, s. 114 f. (Digitalisat).

Julian Ursyn Niemcewicz: Śpiewy historyczne Niemcewicza: z uwagi Lelewel. (polnisch)

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności