Wikibiopedia

 

Douglas Allen, baron Croham

Douglas Albert Vivian Allen, baron Croham GCB, FRSA (* 15 grudnia 1917 w Wallington, Surrey; † 11 września 2011 w Croydon) był brytyjskim politykiem, urzędnikiem państwowym i parem dożywotnim.

Życie i kariera

Allen urodził się 15 grudnia 1917 roku jako syn Alberta Johna Allena i Elsie Marii Davies. Jego ojciec zginął w pierwszej wojnie światowej, kiedy Douglas Allen miał rok. Uczęszczał do Wallington County Grammar School w Wallington, Surrey i London School of Economics (LSE), gdzie w 1938 roku uzyskał tytuł licencjata nauk ekonomicznych (Economics). Podczas drugiej wojny światowej służył w latach 1940-1945 w British Army w AA Command Royal Artillery, gdzie został awansowany do stopnia kapitana.

[KONIEC]

"()" "()", "()", "()". [START] Po tym, jak Allen wstąpił do służby publicznej Wielkiej Brytanii (Her Majesty's Civil Service) pracował od 1939 do 1947 roku w Radzie Handlu; był tam asystentem doradcy ministerialnego (Assistant Principal) od 1939, a następnie doradcą ministerialnym (Principal) od 1945. W 1947 pracował w Gabinecie i od 1948 do 1958 w brytyjskim ministerstwie finansów (Her Majesty's Treasury). W 1958 roku został podsekretarzem (Under-Secretary) w ministerstwie zdrowia (Ministry of Health) i pozostał na tym stanowisku do 1960, po czym powrócił do ministerstwa finansów. W 1962 roku został trzecim sekretarzem, a w 1966 roku stałym podsekretarzem; od 1964 do 1968 pracował dla ministerstwa gospodarki (Department of Economic Affairs) jako zastępca podsekretarza. Allen był stałym sekretarzem (Permanent Secretary) w brytyjskim ministerstwie finansów od 1968 do 1974 roku. Od 1974 do 1977 pełnił funkcję stałego sekretarza w Civil Service Department; był w tym czasie szefem brytyjskiej służby cywilnej (Head of the Home Civil Service). [KONIEC]

W latach 1978–1983 był doradcą (Industrial Advisor) gubernatora Banku Anglii. W tej funkcji Allen złożył między innymi projekt rewizji struktur kierowniczych i podziału kompetencji Banku Anglii w 1979 roku. Archiwum Banku Anglii zalicza rozprawę Crohama do kluczowych dokumentów historii Banku Anglii i opublikowało oryginał na oficjalnej stronie internetowej. W latach 1978–1992 Allen był dyrektorem (Non-Executive Director) Pilkington Group Limited, brytyjskiej firmy działającej w przemyśle szklarskim, a w latach 1989–1992 dyrektorem irlandzkiego banku kupieckiego Guinness Mahon & Co Ltd.

Członkostwo w Izbie Lordów

8 lutego 1978 roku został mianowany dożywotnim parem jako Baron Croham of the London Borough of Croydon. W Izbie Lordów zasiadał jako Crossbencher. Swoje pierwsze przemówienie wygłosił 18 lipca 1978 roku.

Na stronie internetowej Izby Lordów podał, że jego główne obszary polityki to finanse, polityka gospodarcza i sektor energetyczny. Jako państwa będące szczególnie interesującymi wymienił Niemcy i Stany Zjednoczone. W latach 1996–1997 był członkiem Komisji ds. Usług Publicznych. Ostatnio zabrał głos 24 kwietnia 2007 r. Ostatnio wziął udział w głosowaniu 17 czerwca 2008 r.

Inne funkcje

Allen był Przewodniczącym (Chair) Komisji ds. Polityki Gospodarczej (Economic Policy Committee) przy OECD w latach 1972–1977. Allen był Prezesem Institute for Fiscal Studies (IFS) w latach 1978–1992 oraz British Institute of Energy Economics w latach 1986–1994. Był Przewodniczącym (Chairman) British National Oil Corporation (BNOC) w latach 1982–1986 (a od 1978 do 1982 r. Zastępcą Przewodniczącego [Deputy Chairman]), Guinness Peat Group plc w latach 1982–1987 i Trinity Insurance Ltd w latach 1987–1992.

W latach 1982-1997 był(Chairman) przewodniczącym Anglo-German Foundation, a od 1977 roku jest członkiem (Trustee) Rady Powierniczej. Od 1977 do 2004 roku był dyrektorem (Governor) London School of Economics i Wallington County Grammar School od 1993 do 2003 roku.

Allen jest członkiem First Division Association (FDA). Jest także członkiem Institute of Directors i Companion (Institute Governor) w British Institute of Management. Jest członkiem Rady Administracyjnej (Council Member) w Institute for Fiscal Studies oraz członkiem w National Institute of Economic and Social Research.

Działanie w sferze publicznej

W 1977 roku rząd Partii Pracy wprowadził inicjatywę nazwaną później Dyrektywą Croham. Obiecywano w niej publikację dokumentów bazowych dotyczących podejmowania decyzji politycznych. Obywatelom miała zostać udostępniona jak największa liczba informacji bazowych w celu zwiększenia przejrzystości procesów podejmowania decyzji politycznych. Opublikowano jednak zaledwie kilka materiałów bazowych. Allen później opowiedział się za Ustawą o wolności informacji. W latach 1985-1987 był przewodniczącym (Chairman) Komisji Croham.

W marcu 1987 roku Croham złożył raport Crohama. Powołany przez brytyjski rząd Komitet Crohama badał rolę i status konstytucyjny University Grants Committee, które z ramienia rządu zarządzało rozdziałem dotacji finansowych dla uniwersytetów. Croham zarekomendował reformę University Grants Committee. Miałoby ono zostać utrzymane jako niezależny organ, ale liczba jego członków powinna zostać zmniejszona, a połowa członków nie miałaby pochodzić ze środowiska uniwersyteckiego. Na początku lat 90. napisał on artykuł do monografii ekonomicznej i polityki finansowej pt. Dziedzictwo złotego wieku: lata 60. i ich konsekwencje ekonomiczne. W 2001 roku znalazł się wśród osób, które odrzuciły wprowadzenie euro w Wielkiej Brytanii z powodów ekonomicznych. W marcu 1998 roku wziął udział w ceremonii pogrzebowej sir Jamesa Dunnetta. W marcu 2003 roku wziął udział w ceremonii pogrzebowej lorda Jenkinsa z Hillhead. Allen wziął udział w ceremonii pogrzebowej lorda Weatherilla w październiku 2007 roku. W październiku 2008 roku Allen wziął udział w ceremonii pogrzebowej lorda Hunta z Tanworth.

Odznaczenia

Otrzymał tytuł członka Royal Society of Arts i w 1977 roku otrzymał od University of Southampton honorowy doktorat w dziedzinie nauk społecznych (DSocSc). W 1963 roku został mianowany Towarzyszem Orderu Łaźni (CB), w 1967 roku Kawalerem Komandorem (KCB) i w 1973 roku Kawalerem Wielkiego Krzyża (GCB).

Rodzina

Allen był żonaty z Sybil Eileen Allegro od 16 sierpnia 1941 roku aż do jej śmierci w 1994. Mieli dwóch synów i córkę.

Publikacje

British banks and the industrial situation, Institute of Bankers, 1981, ISBN nieznany

United Kingdom and the Exchange Rate Mechanism of the European Monetary System, Manchester Statistical Society, 1990, ISBN 978-0-85336-092-6

The Legacy of the Golden Age: The 1960s and Their Economic Consequences, Routledge Chapman & Hall, 1992, ISBN 978-0-415-07154-3 (artykuł)

Odnośniki internetowe

Douglas Allen w Hansard (angielski)

The Rt Hon the Lord Croham, GCB Biografia na Debretts

Douglas Albert Vivian Allen, Baron Croham na stronie thepeerage.com, dostęp 17. sierpnia 2015 r.

Douglas Allen, Baron Croham w serwisie theyworkforyou

Douglas Allen, Baron Croham w serwisie The Public Whip

Lord Croham nekrolog w: The Daily Telegraph; 14. września 2011

Lord Croham nekrolog w: The Guardian; 15. września 2011

Lord Croham z Croydon: Wysoki rangą urzędnik państwowy, który pomógł w zwiększeniu przejrzystości decyzji ministrów Nekrolog w: The Independent; 15 września 2011

Przypisy

[KONIEC]

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności