Wikibiopedia

 

Dobrochna Jankowska

Dobrochna Jankowska (* maj 1944 w Neustettin) jest polskim prehistorykiem.

Życie

Dobrochna Jankowska urodziła się w 1944 roku w dzisiejszym Szczecinku, wówczas Neustettin, w pruskiej prowincji Pomorze. Po zdaniu matury w rodzinnym mieście, we wrześniu 1962 roku rozpoczęła studia w Zakładzie Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czerwcu 1967 r. uzyskała tytuł magistra na podstawie pracy Wczesnośredniowieczne osady typu wiejskiego na Nizinie Wielkopolskiej. Od 1 stycznia 1967 r. do 31 grudnia 1969 r. kierowała Muzeum Regionalnym w Szczecinku i utworzyła tam dział archeologiczny. Jednocześnie prowadziła ratownicze badania wykopaliskowe na różnych stanowiskach pradziejowych i wczesnośredniowiecznych na Pomorzu Środkowym. W listopadzie 1969 r. objęła stanowisko asystenta na Uniwersytecie Poznańskim, co przeniosło jej zainteresowania badawcze ze średniowiecza na okres neolitu. W 1970 roku rozpoczęła prace badawcze na dużej, wielofazowej osadzie kultury pucharów lejkowatych w Poganicach. W powierzchownych pracach brała już udział jako studentka w 1963 roku. Badania w Poganicach były kontynuowane w następnych latach i trwały do 1991 r. W latach 1971-1972 i 1973-1977 zostały rozszerzone na dwa megalityczne cmentarzyska koło Łupawy, niedaleko Poganic.

W maju 1977 r. Jankowska złożyła rozprawę doktorską na temat Grupy łupawskiej kultury pucharów lejkowatych. W październiku 1977 r. została mianowana adiunktem. W kolejnych latach kontynuowała badania wykopaliskowe w osadzie Poganice. W latach 1978-1983 w Łupawie przebadano trzy kolejne neolityczne groby megalityczne, kurhany kultury łużyckiej z późnej epoki brązu oraz osadę wczesnośredniowieczną. W latach 1977-1980 przeprowadzono również badania wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznej osadzie produkcyjnej i cmentarzysku z okresu cesarstwa rzymskiego w Wojnowicach w powiecie leszczyńskim.

W latach 1984-1990 Jankowska była zastępcą dyrektora Instytutu Prahistorii Uniwersytetu Poznańskiego. W tym czasie spędziła kilka miesięcy prowadząc badania w Lyonie i Kilonii (1984 i 1989). W 1988 r. habilitowała się na temat Społeczności strefy południowo-zachodniobałtyckiej w dobie neolityzacji. W 1988 r. wraz z Tadeuszem Wiślańskim zorganizowała pięciodniową konferencję na temat aktualnego stanu badań nad kulturą pucharów lejkowatych, w której wzięli udział badacze z dziewięciu krajów europejskich. W 1989 r. Jankowska była członkiem założycielem Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. W latach 1990-1996 była prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Poznańskiego.

Jankowska została mianowana profesorem w październiku 1993 roku. Podczas budowy gazociągu Jamał-Europa była zaangażowana jako doradca w wykopaliska towarzyszące budowie oraz w przetwarzanie neolitycznych artefaktów z Wielkopolski. W 1996 roku ponownie została zastępcą dyrektora Instytutu Prahistorii Uniwersytetu Poznańskiego i pełniła tę funkcję do 2008 roku.

Oprócz działalności naukowej, Jankowska jest również aktywna społecznie i politycznie. Była członkinią Młodzieży Socjalistycznej i Partii Demokratycznej. W 2014 roku kandydowała do Rady Miasta Poznania z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Pisma (wybór)

Autorka

Kultura pucharów lejkowatych na Pomorzu Środkowym. Grupa Łupawska (= Seria archeologia. Poznań. Vol. 17). UAM, Poznań 1980.

Społeczności strefy południowo-zachodniobałtyckiej w dobie neolityzacji (= Seria archeologia. Poznań. Vol. 33). UAM, Poznań 1990 Editor

Aus Studien zur absoluten Chronologie̜ neolithischer Fundstellen aus dem Gebiet von Chełmno. Wojewódzki Ośrodek Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu/Insty-tut Archeologii i Etnografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1990.

Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen. Materialien des internationalen Symposiums Dymaczewo, 20-24 September 1988, Institut für Prähistorie der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań. 2 Bände. UAM, Poznań 1990-1991.

Literatur

Jacek Wierzbicki: Jubiläum des 70. Geburtstages von Professor Dobrochna Jankowska. In: Folia Praehistorica Posnaniensia. Band 20, S. 11-26 (Online).

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności