Wikibiopedia

 

Claudia Bausewein

Claudia Bausewein (* 14 stycznia 1965 r. w Monachium) jest niemiecką lekarką medycyny paliatywnej i kierownikiem Katedry Medycyny Paliatywnej na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium.

Życie

Po ukończeniu szkoły średniej w 1984 r. i odbyciu dobrowolnego roku społecznego Claudia Bausewein studiowała medycynę ludzką na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium w latach 1985-1992, a następnie pracowała (1992-1994) jako stażystka (AIP) w Monachium na IV. Wydział Medyczny Städt. Szpital Harlaching (lekarz prowadzący Reiner Hartenstein), Monachium. W 1993 r., po obronie pracy doktorskiej pod kierunkiem Reinera Hartensteina jako promotora, otrzymała tytuł Die Situation terminal kranker Tumorpatienten. An Analysis of Hospitalisation, w 1994 r. uzyskała tytuł doktora i prawo wykonywania zawodu lekarza. Następnie pracowała jako asystentka lekarza w hospicjum "Sir Michael Sobell House" w Robert Twycross, Oxford, Anglia, a potem do 2001 r. jako asystentka lekarza ponownie w IV. Wydział Medyczny w Monachium-Harlaching.

Kontynuowała naukę na Uniwersytecie w Cardiff (Walia), uzyskując tytuł "Diploma in Palliative Medicine". W 1997 roku pomagała w tworzeniu oddziału paliatywnego w Monachium-Harlaching i była jego ordynatorem do 2001 roku. W 1999 r. uzyskała akredytację internisty. W latach 2001-2007 pracowała jako starszy lekarz w Interdyscyplinarnym Centrum Medycyny Paliatywnej na Uniwersytecie Monachijskim Großhadern. W 2003 r. uzyskała tytuł "Master of Science in Palliative Care" (wyróżnienie) w King's College w Londynie, w 2004 r. dodatkowy tytuł specjalisty medycyny paliatywnej, a w 2005 r. zezwolenie Bawarskiego Stowarzyszenia Medycznego na dalsze kształcenie w zakresie medycyny paliatywnej. W latach 2006-2007 pełniła funkcję dyrektora wykonawczego Interdyscyplinarnego Centrum Medycyny Paliatywnej w Szpitalu Uniwersyteckim w Monachium-Großhadern.

W latach 2005-2009 pracowała najpierw jako "Cicely Saunders International Research Training Fellow", a następnie jako Senior Clinical Research Fellow i pierwszy Saunders Scholar w Instytucie Cicely Saunders w King's College w Londynie. W 2009 r. Claudia Bausewein uzyskała tytuł doktora w King's College w Londynie pod kierunkiem Irene Higginson, Sary Booth i Marjolein Gysels.

W lipcu 2012 r. objęła katedrę medycyny paliatywnej na Uniwersytecie Ludwig-Maximilians w Monachium, a tym samym kierownictwo Interdyscyplinarnego Centrum Medycyny Paliatywnej w Klinikum Großhadern. Od maja 2013 r. jest dyrektorem Kliniki i Polikliniki Medycyny Paliatywnej w Szpitalu Uniwersyteckim w Monachium.

Udział w komisjach i towarzystwach zawodowych

Stowarzyszenie Hospicjum Christophorus, Monachium (członek zarządu 1993-2001)

Niemieckie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej (DGP)

Członek zarządu w latach 1998-2010,

Wiceprzewodniczący 2004-2010

Kongresy naukowe DGP w 2006 r. w Hamburgu, w 2008 r. w Wiesbaden i w 2010 r. w Dreźnie.

Rzeczniczka regionalnego przedstawicielstwa DGP Bawaria

Komisja ekspercka "Medycyna paliatywna" przy Ministerstwie Spraw Społecznych Bawarii (członek w latach 2002-2007 i ponownie od 2012 r.)

Europejskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej EAPC (organizacja pozarządowa przy Radzie Europy) Członek zarządu 2011-2015

Redaktor sekcji BMC Palliative Care

Opieka duchowa. Journal of Spirituality in the Health Professions (członek Naukowej Rady Doradczej od 2012 r.)

Współpraca przy projektach

Projekty IPAC

"PAALiativ - Inteligentne opcje wsparcia technicznego w opiece domowej nad osobami w ostatnim roku życia" (projekt rozwojowo-badawczy), (2009-2012) zarządzanie projektem wraz z Niną Scheve i Steffenem Simonem

"SYMPATIE - Symptom trajectories in patients with a serious illness - support in their own home" (opisowe, ilościowe badanie podłużne trwające 12 miesięcy), (2010-2012) Kierownik projektu wraz z Vereną Gerdes, Nicole Sowinsky i Steffenem Simonem.

"Doświadczenia i charakterystyka epizodycznej bezdechu - przegląd systematyczny", (2009-2010) kierownik projektu wraz z Christiną Ramsenthaler, Steffenem Simonem

"Doświadczenia związane z epizodyczną dusznością (EB) u pacjentów z zaawansowaną chorobą" (metoda mieszana, wywiady jakościowe, badania ilościowe i obrazowe) Kierownik projektu wraz z Steffenem Simonem i Irene Higginson.

"PRISMA - odzwierciedlenie pozytywnego zróżnicowania europejskich priorytetów w zakresie badań i pomiarów w opiece u schyłku życia". Projekt UE (7th Framework) prowadzony przez Department of Palliative Care, Policy and Rehabilitation, King's College London (Dr. Richard Harding, Prof. Irene Higginson, Dr. Claudia Bausewein) WP4

"Rozwój niemieckojęzycznej platformy internetowej dla opieki paliatywnej (www.palliativedrugs.com)" (wdrożenie oparte na nauce) (2008-2010) Kierowanie projektem wraz z Constanze Remi (Monachium).

Publikacje (wybór)

Publikacje w formie książkowej

Claudia Bausewein: Sytuacja nieuleczalnie chorych pacjentów z chorobą nowotworową. Analiza hospitalizacji. Monachium 1993, (ref. publikacja uniwersytecka Monachium, Univ., Diss., 1993).

Claudia Bausewein: Towarzyszenie umierającym. 2nd ed., Würzburg 2009 (= Ignatian Impulse, Vol. 10), ISBN 978-3-429-02679-0.

Claudia Bausewein: Umierać bez strachu. Co może osiągnąć opieka paliatywna. Kösel, Monachium 2015, ISBN 978-3-466-37136-5.

Claudia Bausewein, Susanne Roller, Raymond Voltz: Leitfaden Palliative Care. Medycyna paliatywna i opieka hospicyjna. Elsevier Munich, wyd. 5, 2015, ISBN 978-3-437-23313-5.

Claudia Bausewein (autorka), Kathrin Grüner (tłumaczka): Arzneimitteltherapie in der Palliativmedizin. Monachium, Jena 2005, (PCF2, palliative care formulaary (German)), ISBN 3-437-23670-9.

Claudia Bausewein: Leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne bezdechu w zaawansowanej chorobie - porównanie raka i POChP. Londyn 2009 (praca doktorska, King's College, Londyn).

Wkłady do prac zbiorowych

Stefan Gesenhues (red.), Rainer Ziesché (red.), Bausewein (współpraca): Praxisleitfaden Allgemeinmedizin, 4th ed. Monachium, Jena 2003, ISBN 3-437-22441-7.

Artykuły (wybór)

S. Dorman, C. Jolley, A. Abernethy, D. Currow, M. Johnson, M, Farquhar, G. Griffiths, T. Peel, S. Moosavi, A. Byrne, A. Wilcock, L. Alloway, C. Bausewein, I. Higginson, S. Booth: Researching breathlessness in palliative care: consensus statement of the National Cancer Research Institute Palliative Care Breathlessness Subgroup. Palliat Med. 2009 April, 23(3): 213-27 (Epub 2009 Feb 27).

J. Bükki, S. Kääb, C. Bausewein: Zaawansowana niewydolność serca. Rola terapii zorientowanej na objawy - wkład medycyny paliatywnej. (Zaawansowana niewydolność serca: wdrażanie terapii ukierunkowanej na objawy - wkład medycyny paliatywnej). In: Der Bayerische Internist, Volume 32, 2012, Issue 6 (December), pp. 32-36.

J. Bükki, C. Bausewein: Palliation of gastrointestinal symptoms: Übelkeit, Erbrechen und maligne Obstruktion - eine Übersicht (Leczenie objawów ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty i złośliwa niedrożność jelit - przegląd). W: Der Bayerische Internist, Jahrgang 32, 2012, Heft 4 (August), S. ?

Wykłady (wybór)

Claudia Bausewein: Co to jest opieka paliatywna? Nagranie wykładu z dnia opieki duszpasterskiej w ramach Forum-Seelsorge w połączeniu z Interdyscyplinarnym Centrum Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Monachijskiego w Großhadern w dniu 21 września 2004 r. dostępne online (PDF; 57 kB)

Literatura na temat Claudii Bausewein

Lisa Selig: Jak zaprzyjaźnić się ze śmiercią? Wywiad z lekarzem paliatywnym Claudią Bausewein na temat umierania, w rubryce "Bilder und Zeiten" w dziale felietonów gazety Frankfurter Allgemeine Zeitung z 17 kwietnia 2010 r., nr 89, s. Z6. dostępny online

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności