Wikibiopedia

 

Mirriam Prieß

Mirriam Prieß (* 20 grudnia 1972 r. w Hamburgu) jest niemiecką lekarką, konsultantką ds. zarządzania i autorką z Hamburga, która specjalizuje się w leczeniu wypalenia zawodowego i odporności. Stała się znana dzięki swojej definicji wypalenia zawodowego jako syndromu wynikającego w mniejszym stopniu z przepracowania, a w większym z braku lub zaburzonych relacji oraz dzięki licznym książkom na ten temat.

Życie

Mirriam Prieß studiowała medycynę na Uniwersytecie w Hamburgu, a następnie uzyskała tytuł doktora w dziedzinie psychosomatyki, gdzie wcześnie zajęła się tematem radzenia sobie ze stresem i lękiem.

Aktywność

Od 2002 r. praktykuje jako lekarz i terapeuta w specjalistycznej klinice psychosomatycznej w Hamburgu, gdzie zajmowała się m.in. leczeniem lęku, depresji i wypalenia zawodowego. W swojej codziennej pracy z pacjentami wypalonymi zawodowo Prieß odkryła, że centralnym aspektem tego syndromu nie jest przepracowanie, ale zaburzone relacje z innymi. Dzięki temu spostrzeżeniu opracowała własną koncepcję terapii, zmieniła kierunek swojej kariery zawodowej, a następnie skoncentrowała się na ambulatoryjnym leczeniu zaburzeń stresowych i coachingu kadry kierowniczej w ramach własnej praktyki w Hamburgu. Prieß doradza firmom od 2005 r., towarzysząc im w procesach restrukturyzacji i zmian oraz prowadząc indywidualny coaching dla kadry kierowniczej w zakresie zarządzania konfliktami i stresem. Prowadzi szkolenia i seminaria w zakresie zarządzania zdrowiem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Pracowała również jako specjalista ds. oceny, np. przy ocenie wniosków o wcześniejszą emeryturę z powodu chorób psychosomatycznych, a także jako wykładowca na Brand University of Applied Sciences Hamburg w latach 2012-2016. W 2019 r. założyła fundację Dialogstark!, której celem jest promowanie umiejętności dialogu wewnętrznego i zewnętrznego wśród młodych ludzi.

Zasada dialogu

Podstawą jej koncepcji leczenia i poradnictwa jest opracowana przez nią zasada dialogu. Opiera się ona na założeniu, że udany związek jest decydującą podstawą zdrowia. Dotyczy to relacji międzyludzkich, relacji z samym sobą, z systemem i z samym życiem. Choroba pojawia się, gdy brakuje relacji lub gdy są one zaburzone. Warunkiem wstępnym udanego związku jest spotkanie. To z kolei wymaga dialogu. Dialogu nie należy rozumieć jedynie jako werbalnej formy komunikacji, ale jako postawę wobec samego siebie, bliźnich, środowiska i systemów życia, a także samego życia. Według Prießa, aby dialog zakończył się sukcesem, musi być spełnionych kilka warunków wstępnych, przy czym należy przyjąć następujące założenia:

Równowaga między Ja, Ty i My

Równowaga między braniem i dawaniem

Spotkanie pojawia się tylko na poziomie podstawowym, a nie funkcjonalnym

Elementy dialogu: Zainteresowanie, otwartość, empatia, kontakt wzrokowy, szacunek, uznanie.

Skuteczny dialog wewnętrzny jest podstawą skutecznego dialogu zewnętrznego

Publikacje

Czas na zmianę pasa ruchu. Jak przestać się blokować i nadać życiu nowy kierunek. Südwest Verlag, Monachium 2018, ISBN 978-3-517-09642-1.

Odporność. Sekret wewnętrznej siły. Rozwijanie odporności i życie w sposób autentyczny. Südwest Verlag, Monachium 2016, ISBN 978-3-517-09368-0.

Znajdź drogę powrotną do siebie. Skuteczne sposoby na wyjście z wypalenia zawodowego. Südwest Verlag, Monachium 2014, ISBN 978-3-517-09249-2

Wypalenie zawodowe nie jest wyłącznie skutkiem stresu. Dlaczego tak naprawdę się wypalamy - i jak odnaleźć drogę powrotną do samych siebie. Südwest Verlag, Monachium 2013, ISBN 978-3-517-08881-5.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności