Wikibiopedia

 

Bogdan Gregor

Bogdan Gregor (* 1943) jest polskim ekonomistą i prorektorem Uniwersytetu Łódzkiego.

Bogdan Gregor jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W 1968 r. rozpoczął pracę na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1973-1980 był zastępcą dyrektora Instytutu Obrotu Towarowego. Jednocześnie w latach 1972-1977 był sekretarzem łódzkiej sekcji Komitetu Badań nad Uprzemysłowieniem Regionu. W latach 1976-1978 Bogdan Gregor był członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Wsi Polskiej Akademii Nauk. Dzięki stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta w latach 1980-1982 wyjechał do Republiki Federalnej Niemiec. W 1990 r. Bogdan Gregor otrzymał również stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej. W latach 1989-1993 był doradcą Komisji Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Senatu RP. Bogdan Gregor jest kierownikiem Katedry Marketingu od 1990 roku i był prodziekanem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego w latach 1990-1993 oraz dziekanem w 1993 roku. Współtworzył Wydział Zarządzania i był jego pierwszym dziekanem w latach 1994-2002. W latach 2005-2008 był ponownie wybierany na stanowisko dziekana. 1 września 2008 r. został prorektorem Uniwersytetu Łódzkiego.

Werke

Bogdan Gregor hat über 250 Publikationen darunter 16 Bücher veröffentlicht.

Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet, so von der Polska Akademia Nauk (Polnische Akademie der Wissenschaften), dem Rektor der Wirtschaftshochschule Posen (AE Poznań), der Stadt Łódź sowie weiteren.

Der Markt für landwirtschaftliche Erzeugnisse unter den Bedingungen der raschen Industrialisierung, Warschau 1972,

Uwarunkowania oraz kierunki rozwoju usług produkcyjnych dla rolnictwa, Łódź 1978, ISBN 83-7016-260-6 (Habilitationsschrift)

E-Commerce, mit Marcin Stawiszyński, Łódź 2002, ISBN 83-89073-03-X

10 Jahre Fakultät für Management an der Universität von Łódź, mit Zofia Mikołajczyk, Łódź 2004, ISBN 83-7171-765-2

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności