Wikibiopedia

 

Aleksandra Lipińska

Aleksandra Lipińska (* 1973 w Lubinie) jest polskim historykiem sztuki.

Życie

Studiowała historię sztuki (1992-1998) i filologię niderlandzką (1997-2003) na Uniwersytecie Wrocławskim i Katholieke Universiteit Leuven. W 1998 r. ukończyła studia magisterskie z historii sztuki pracą na temat rzeźb alabastrowych z Mechelen w Polsce w XVI i XVII w., a w 2002 r. studia magisterskie z filologii niderlandzkiej pracą na temat wrocławskiego kolekcjonera druków i bibliofila Jacoba Rehdigera (1543-1589). Po ukończeniu doktoratu w 2003 r. z rozprawą na temat południowoniderlandzkiej rzeźby alabastrowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w latach 2012-2016 była młodszym profesorem historii sztuki w Europie Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem regionów wspólnego dziedzictwa kulturowego w Instytucie Historii Sztuki i Historycznych Studiów Miejskich na TU Berlin. Od 2016 r. jest profesorem historii sztuki wczesnonowożytnej w Instytucie Historii Sztuki na LMU w Monachium. W 2021 r. ukończyła habilitację na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności