Wikibiopedia

 

Agnieszka (dama dworu)

Agnieszka (* i † w XVI wieku) była karlicą dworską, damą dworu, sekretarką i powiernicą urodzonej w Polsce księżniczki Zofii Jagiellonki, a później księżnej Brunszwiku-Lüneburga Zofii, księżniczki Brunszwiku-Wolfenbüttel.

Życie i twórczość

Drobnej postury Agnieszka była częścią 500-osobowego orszaku polskiej księżniczki Zofii Jagiellonki z dynastii Jagiellonów, kiedy w lutym 1556 r. udała się z Warszawy do Wolfenbüttel, aby poślubić Henryka Młodszego z Brunszwiku-Wolfenbüttel, starszego od niej o 33 lata.

W przeciwieństwie do większości orszaku, Agnieszka pozostała na dworze w pałacu Wolfenbüttel. Jako powiernica, dama dworu i sekretarka Zofii Brunszwickiej-Wolfenbüttel, zajmowała znaczącą pozycję aż do jej śmierci. Prowadziła między innymi rozległą korespondencję Zofii z przedstawicielami polskiej korony i członkami jej rodziny, w tym z jej bratem Zygmuntem II Augustem, królem Polski. August, król Polski.

Po śmierci księcia Henryka Młodszego w 1568 r., ostatniego katolickiego księcia na ziemiach Dolnej Saksonii, Agnieszka podążyła za Zofią do jej wdowiej siedziby w zamku Schöningen, około 30 kilometrów na wschód od Wolfenbüttel.

Agnieszka wspierała Sophie w rozwijaniu siedziby wdowy w Schöningen w kulturalne, administracyjne i gospodarcze centrum regionu. Prawdopodobnie zyskała głęboki wgląd w administrację i gospodarkę urzędów Schöningen i Jerxheim, znaczną rozbudowę książęcego gabinetu sztuki oraz działalność religijną i charytatywną Zofii, która przeszła na protestantyzm w 1570 roku.

W późniejszych latach głównym zadaniem Agnieszki była realizacja energicznych wysiłków Zofii w celu wykonania testamentu jej brata Zygmunta, zmarłego w 1572 r., poprzez odpowiednią korespondencję. Nic nie wiadomo o dalszym życiu Agnieszki, jej nazwisku rodowym ani jej śmierci.

Literatura

Jan Pirożyński: Księżna Zofia Brunszwicko-Wolfenbüttelska z domu Jagiellonów (1522-1575) i jej biblioteka. Przyczynek do dziejów polsko-niemieckich stosunków kulturalnych w epoce renesansu (= Wolfenbütteler Schriften für Geschichte des Buchwesens. Vol. 18). O. Harrassowitz, Wiesbaden 1992, ISBN 3-447-03154-9, s. 44 f. i s. 88 f. (Restricted view: books.google.de)

Kerstin Rahn: Agnieszka. In: Horst-Rüdiger Jarck, Dieter Lent et al. (eds.): Braunschweigisches Biographisches Lexikon - 8th to 18th century. Appelhans Verlag, Braunschweig 2006, ISBN 3-937664-46-7, pp. 30-31 (appelhans-verlag.de).

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności