Wikibiopedia

 

Walerian Gutowski

Walerian Gutowski (* 1629; † 1693) był prowincjonalnym i królewskim kaznodzieją zakonu franciszkanów.

Gutowski wygłosił kazanie podczas koronacji króla polskiego Michała Wiśniowieckiego w 1669 roku. Wraz z Antonim Rokoszowicem odbudował kościół franciszkanów w Krakowie, który spłonął 25 września 1655 r. podczas najazdu Szwedów na Polskę. Był doktorem teologii i autorem dzieł teologicznych. Jednym z najbardziej znanych dzieł Waleriana Gutowskiego jest Hartowna strzała nieuchronnym lubo śmiertelność i iadęm napusczona, wydrukowana 2 maja 1661 r., wydawca: Cezary Franciszek - wdowa i dziedzice; w Drukarni Wdowy y Dźiedźicow Franćisz: Cezarego, I. K. M. Typogr.

Źródła

Księga herbowa " Herbarz Polski ", tom IV, strona 335, przez Kaspra Niesieckiego, Lipsk 1839;

Das Buch " Słownik polskich teologów katolickich / Lexicon theologorum Catholicorum Poloniae " Teil 1, Seite 612-613, Autor: Akademie für Katholische Theologie in Warschau, Ausgabe 1981;

Das Buch " Wielcy kaznodzieje Krakowa / Die großen Prediger von Krakau ", Seite 191-226, Studia in honorem Prof. Eduardi Staniek und Red. Pfarrer Kazimierz Panuś, Verlag UNUM Kraków 2006;

Das Buch: "Słownik polskich pisarzy franciszkańskich / Lexikon der polnischen Franziskaner - Schriftsteller", Seite 168-169, Warschau 1981;

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności