Wikibiopedia

Peter Grimm

Peter Grimm (* 24 marca 1965 r. w Berlinie) - niemiecki dziennikarz, dokumentalista i producent filmowy.

Uczestniczył w ruchu na rzecz praw obywatelskich i organizował ruch oporu w NRD w latach 80. Był współzałożycielem Initiative Frieden und Menschenrechte (IFM) (Inicjatywa na rzecz Pokoju i Praw Człowieka) w Berlinie i jednym z rzeczników tej grupy, która była niezależna od państwa i kościoła. Był redaktorem i współwydawcą podziemnego pisma samizdatowego “Grenzfall”.

Życie

Peter Grimm dorastał w Berlinie-Friedrichshagen. Jego ojciec jest dyplomowanym ekonomistą, a matka dyplomowanym geodetą. Na krótko przed maturą został usunięty z Erweiterten Oberschule (EOS), oskarżony o to, że jego “podstawy moralne i charakterologiczne” nie spełniały wymagań. Grimm uczestniczył między innymi w pogrzebie Roberta Havemanna w 1982 roku. Od tego czasu pozostaje w kontakcie z Wernerem Fischerem i Ralfem Hirschem.

W 1983 r. stanowczo odrzucił próby zwerbowania go przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD. Po tym, jak musiał opuścić EOS na dziewięć dni przed ukończeniem szkoły średniej, wykonywał prace niewykwalifikowane w fabryce transformatorów w Oberspree, aby uniknąć skazania jako bezrobotny za “aspołeczne zachowanie” (§ 249 kodeksu karnego NRD). W tym samym roku uczestniczył w zakładaniu koła pokoju w Kościele Wyznaniowym w Berlinie-Treptow i został członkiem koła pokoju Wühlmaus. W 1985 r. współredagował list protestacyjny z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, w lipcu podpisał list otwarty do uczestników XII. Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Moskwie. Był jednym z rzeczników grupy przygotowawczej seminarium na temat praw człowieka w Kościele Wyznaniowym, które zostało zakazane przez kierownictwo Kościoła Ewangelickiego Berlina i Brandenburgii.

24 listopada 1985 r. w mieszkaniu Wolfganga Templina, z grupy przygotowawczej seminarium na temat praw człowieka, powstała Inicjatywa Pokój i Prawa Człowieka. Grimm był jednym z założycieli niezależnej od państwa i Kościoła Inicjatywy “Frieden und Menschenrechte” (IFM) w Berlinie Wschodnim i jednym z jej pierwszych rzeczników. 29 czerwca 1986 r., w dniu warsztatów pokojowych w kościele Erlöserkirche w Berlinie, ukazał się pierwszy numer pisma “grenzfall”, redagowanego i wydawanego przez pracowników IFM: Petera Grimma, Ralfa Hirscha, Petera Rölle i Rainera Dietricha (figurującego w wykazie Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego jako nieoficjalny współpracownik IM “Cindy”). Okładka pierwszego numeru podziemnego pisma samizdatowego grenzfall wyraźnie i jednoznacznie wskazywała na jego cel: Grenz-Fall w sensie upadku muru lub zniszczenia granicy państwowej, a tym samym państwa NRD. Pismo było wydawane w Berlinie Wschodnim w latach 1986-1987 i ukazało się 17 numerów. Pierwsze dwa numery wyprodukowano w nakładzie ok. 50 egzemplarzy na papierze fotograficznym, egzemplarze powielane hektografią Ormig osiągały nakłady do 800 egzemplarzy, ale dopiero technika reprodukcji na matrycy woskowej pozwoliła na uzyskanie nakładów powyżej 1000 egzemplarzy. Drukowano w zmieniających się domach oraz w Bibliotece Środowiskowej (UB) w Zionskirchgemeinde, gdzie wydawano również Umweltblätter.

W 1986 r. Peter Grimm był jednym ze współsponsorów styczniowego apelu do Izby Ludowej, w którym m.in. wzywano do “zgłaszania niezależnych kandydatów w wyborach samorządowych i do Izby Ludowej”. W kwietniu wziął udział w petycji na XI Zjazd Partii SED. We wrześniu pojawił się na odczycie w mieszkaniu Steffena Grescha w Lipsku, który przyczynił się do powstania Grupy Roboczej ds. Wśród obecnych był Christoph Wonneberger. W październiku Grimm podpisał przed światową opinią publiczną Wspólną Deklarację Europy Wschodniej, złożoną przez grupy pokojowe i opozycyjne z Węgier, Polski, Czechosłowacji i NRD. “Okazją do podjęcia tego bezprecedensowego kroku przez dysydentów z czterech krajów bloku wschodniego jest 30. rocznica powstania węgierskiego 23 października 1956 r.”. W listopadzie Grimm podpisał memorandum Filling the Helsinki Agreement with Real Life. W 1987 r. był jednym z sygnatariuszy listu IFM z okazji dziesiątej rocznicy uchwalenia Karty 77, a w grudniu został tymczasowo aresztowany.

Wiosną 1988 roku Grimm był współinicjatorem powstania Sonnabendskreis (Koła Sobotniego), które regularnie spotykało się w konspiracyjny sposób w Lipsku i z którego w Dniu Praw Człowieka 10 grudnia 1988 roku wyłoniła się grupa robocza zajmująca się sytuacją praw człowieka w całej NRD.

W październiku 1989 r., podczas rewolucji w NRD, Grimm wstąpił do nowo powstałej Partii Socjaldemokratycznej (SDP), pracował w jej biurze prasowym i został dokooptowany do jej komitetu wykonawczego. Ukazał się tylko jeden numer planowanego czasopisma “Depesche”. Grimm opuścił SDP w styczniu 1990 roku, kiedy SDP rozwiązała sojusz opozycyjny (sojusz organizacji ruchu obrony praw obywatelskich i nowo powstałych partii przeciwnych obozowi partii państwowej SED i jej partii blokowych). Grimm był współredaktorem książki OSTKREUZ 1989.

W latach 1990/1991 pracował jako redaktor gazety die andere w Berlinie. Od listopada 1990 r. do marca 1991 r. Grimm pracował jako rzecznik prasowy frakcji parlamentarnej Bündnis 90/Die Grünen w pierwszym demokratycznie wybranym saksońskim parlamencie Republiki Federalnej w Dreźnie.

Następnie pracował w różnych firmach zajmujących się produkcją telewizyjną. Od jesieni 1995 r. Grimm jest niezależnym autorem i dziennikarzem, realizował filmy dokumentalne o pogodzeniu się z historią NRD i o ruchu oporu w NRD, a także był producentem filmowym w Tangens-TV. W międzyczasie, od 2007 do 2012 roku, był redaktorem czasopisma “Horch & Guck”. Ponadto regularnie publikuje na blogu internetowym Achse des Guten. Od 1998 r. pracuje w archiwum Inicjatywy na rzecz Pokoju i Praw Człowieka Saksonii (Initiative Frieden und Menschenrechte Sachsen e.V.). (IFM Archive Saxony) w zarządzie oraz w pracach badawczych.

W 2011 r. wydawnictwo Avant-Verlag opublikowało komiksową adaptację opozycyjnej historii o Peterze Grimmie i sprawie granicznej, która została sfinansowana przez Federalną Fundację na rzecz Ponownej Oceny Dyktatury SED i może być wykorzystywana jako materiał dydaktyczny w szkołach.

Filmografia

“Kłopotliwi” (30 min./ MDR/ 1999)

“Nowe fronty” (30 min./ MDR/ 2000)

“Der Umbetter” (30 min./ MDR/ 2002)

“Odwaga Erny” (30 min./ RBB/ 2004)

“Syn wroga państwa” (30 min./ MDR/ 2004)

“Posłaniec więźnia” (30 min./ MDR/ 2005)

“Dzieci strzału” (30 min./ ARD/ MDR/ 2005)

“Besarabczyk” (90 min./ 2006)

“Buntowniczy lub nieśmiały w pracy - skazani jako aspołeczni w NRD” (30 min./ MDR/ 2006)

“Der Aufbrecher” (30 min./ MDR/ 2007)

“Rischkanowka, czyli król Besarabii” (90 min./ 2008)

“Urodzony za drutem kolczastym” (30 min./ ARD/ MDR/ 2008)

“Konspiracja pod dachem Kościoła?” (30 min./ MDR/ 2009)

“Odwaga przyzwoitości” (30 min./ MDR/ 2010)

“Bangladesz Extra Dry” (30 min./ CIPSEM/ 2011)

“Leśni bracia” (90 min./ 2013)

“Zapomniane domy dziecka w NRD” (45 min./ ARD/ MDR/ 2014)

“Gerhard Schöne - Der leise Rebell” (seria “Lebensläufe”, 30 min/MDR/2016)

Literatura

Ralf Hirsch/Lew Kopelev (red.): Initiative for Peace and Human Rights: GRENZFALL. Kompletny przedruk wszystkich numerów opublikowanych w NRD (1986/87). Pierwsze niezależne czasopismo, przedmowa Lew Kopelew, Berlin (Zachód), nakład własny, 1988, wyd. 2 1989.

Thomas Henseler/ Susanne Buddenberg: Grenzfall. Komiks. Berlin, avant-verlag, 2011, ISBN 978-3-939080-48-0.

Ilko-Sascha Kowalczuk (red.): Freiheit und Öffentlichkeit. Politischer Samisdat in der DDR 1985-1989 (Schriftenreihe des Robert-Havemann-Archivs Band 7), Berlin, 2002.

Pokrewne

Guido Maria Kretschmer

Melanie Raabe

Ralf Schmitz

Torsten Sträter

Uwe Steimle

Ben Zucker

Gerald Hüther

Kurt Tepperwein

B. Movie

Ines Geipel

Carlo Masala

Hans Thiers

Bastian Bielendorfer

Corina Bomann

Florian Günther

Sven Heuchert

Thorsten Havener

Florian Illies

Bernd Jäger

Georg Magirius

Cay Rademacher

Gregor Sander

Markus Vahlefeld

Jan Weiler

Dietmar Wischmeyer

Ewald Arenz

Tillmann Bendikowski

Josef Braml

Johannes von Buttlar

Daniel Falb

Axel Hacke

Boris Grundl

Romy Hausmann

Marc-Uwe Kling

Günter Krieger

Torben Kuhlmann

Felix Lobrecht

Thilo Mischke

Paluten

Marc Raabe

Peter Prange

Ulrike Renk

Urban Priol

Jan-Uwe Rogge

Roman Schatz

Jan-Philipp Sendker

Eva Almstädt

Jack Barsky

Reinhold Andert

Maxim Biller

Sibylle Berg

Fidus

Sam Feuerbach

Harald Gilbers

Harald Glööckler

Max Fuchs

Rainald Grebe

Alexander Hartung

Nils Havemann

Veit Heinichen

Thomas Hohensee

Krischan Koch

Regine Kölpin

Vincent Kliesch

Daniela Krien

Volker Kutscher

Jochen Malmsheimer

Joachim Meyerhoff

Kat Menschik

Stefan Merath

Stephan Michme

Hanni Münzer

Ina Müller

Ivo Pala

Arne Rautenberg

Gerhard Polt

Bodo Schäfer

David Safier

Martin Schneider

Otto Scharmer

Otto Schmuck

Manfred Spitzer

Dirk Trost

Helge Timmerberg

Jörg Mühle

Senthuran Varatharajah

Jann Wattjes

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności