Wikibiopedia

 

Monika Köppl-Turyna

Monika Irena Köppl-Turyna (ur. 23 lutego 1985 r. w Warszawie) jest polsko-austriacką ekonomistką. Od 2015 r. jest wykładowcą uniwersyteckim, a od 2020 r. dyrektorem instytutu badań ekonomicznych EcoAustria.

Życie

Edukacja i rodzina

Monika Köppl-Turyna urodziła się w Warszawie. Studiowała ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim. W 2006 r. ukończyła studia summa cum laude z tytułem licencjata ekonomii. W 2008 r. ukończyła studia magisterskie z ekonomii międzynarodowej na Uniwersytecie Warszawskim z wyróżnieniem (summa cum laude) oraz studia magisterskie z ekonomii na Uniwersytecie Wiedeńskim z wyróżnieniem (Mag. rer. soc. oec.) z pracą magisterską na temat teorii wyboru publicznego. W 2011 r. uzyskała tytuł doktora filozofii (PhD) w dziedzinie ekonomii na Uniwersytecie Wiedeńskim. W swojej rozprawie doktorskiej badała różne aspekty ekonomii politycznej, takie jak wpływ demokracji bezpośredniej na decyzje dotyczące polityki fiskalnej, a na uniwersytetach w Wiedniu, Warszawie i Lizbonie Köppl-Turyna zajmowała się głównie tematami teorii gier, teorii kontraktów, organizacji przemysłowej, metod matematycznych i teorii wyboru publicznego. W kwietniu i maju 2014 r. oraz w 2015 r. wykładała gościnnie w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2020 r. ukończyła habilitację na Uniwersytecie w Linzu i uzyskała uprawnienia dydaktyczne (venia legendi). Köppl-Turyna przez kilka lat pisała kolumnę "So eine Wirtschaft" w Wiener Zeitung. Köppl-Turyna jest mężatką i ma dwoje dzieci. Mieszka w Wiedniu.

Doświadczenie zawodowe

Monika Köppl-Turyna rozpoczęła karierę zawodową po ukończeniu studiów magisterskich od września 2008 r. do grudnia 2010 r. jako asystent naukowy w Instytucie Ekonomii na Uniwersytecie Wiedeńskim. Od sierpnia 2011 r. pracowała jako adiunkt na Wydziale Ekonomii Instytutu ISCTE-IUL Uniwersytetu Lizbońskiego w Lizbonie. W 2015 r. wróciła do Austrii i do 2020 r. pracowała jako starszy ekonomista w think tanku Agenda Austria. W latach 2015-2020 wykładała również jako wykładowca uniwersytecki na Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu w Wiedniu. Od 2016 r. jest członkiem Światowej Organizacji Pracy. Jesienią 2020 r. została mianowana dyrektorem Instytutu Badań Ekonomicznych EcoAustria.

Zobowiązania pozazawodowe

Köppl-Turyna przemawia na licznych konferencjach. Jest członkiem kilku międzynarodowych grup roboczych i stowarzyszeń, w tym

2021: Członek rady doradczej szczytu w Salzburgu w 2021 r.

2017-2021: Członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Wyboru Publicznego (European Public Choice Society)

2014-2015: członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Młodych Ekonomistów

Od lipca 2021: członek rady doradczej ds. nowych światów pracy przy Federalnym Ministerstwie Pracy i Gospodarki

Członek Naukowej Rady Doradczej Funduszu Rudolfa Sallingera.

Nagrody

2011: Nagroda Wicksella za najlepszy wkład naukowy młodego ekonomisty pod tytułem Campaign Finance Regulations and Policy Convergence: The Role of Interest Groups and Valence. (Opublikowano jako: European Journal of Political Economy, nr 33, s. 1-19).

2015: Nagroda dla młodego ekonomisty przyznawana przez Krajowe Towarzystwo Ekonomiczne (NOeG)

2017: Nagroda za najlepszy plakat - doroczne spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Pracy

2019: 14. miejsce w rankingu wpływu kobiet w ekonomiiEconomist Ranking

2018: Miejsce 18

2019: Ranga 11

2020: Ranga 12

2021: Ranga 5

2023: Nagroda Grete Rehor w kategorii Gospodarka

Veröffentlichungen (Auswahl)

Regulacje dotyczące finansowania kampanii i konwergencja polityki: Rola grup interesu i wartości. In: European Journal of Political Economy, März 2014.

mit Michael Christl und Dénes Kucsera: Efektywność sektora publicznego w Europie: Długoterminowe trendy, ostatnie zmiany i determinanty. In: Agenda Austria Working Paper, 2018.

mit Hans Pitlik: Czy płatności wyrównawcze wpływają na zaciąganie pożyczek na szczeblu niższym niż krajowy? Dowody z regresji nieciągłości. In: European Journal of Political Economy, lipiec 2018 r.

mit Michael Christl und Phillipp Gnan: Różnice w wynagrodzeniach między imigrantami a rdzennymi mieszkańcami Austrii: Rola umiejętności czytania i pisania. In: Journal of Ethnic and Migration Studies, wrzesień 2018 r.

mit Michael Christl und Dénes Kucsera: Weryfikacja wpływu płacy minimalnej na zatrudnienie w Europie. In: German Economic Review, grudzień 2018 r.

mit Jarosław Kantorowicz: Entflechtung der fiskalischen Auswirkungen von Kommunalverfassungen. In: Journal of Economic Behavior & Organization, 2019.

Gender Gap in Voting: Evidence from actual ballots. In: Party Politics, Juli 2020.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności