Wikibiopedia

 

Michał Bobrzyński

Michał Hieronim Bobrzyński (* 30 września 1849 w Krakowie; † 3 lipca 1935 w Łopuchówku koło Murowanej Gośliny w powiecie poznańskim województwa wielkopolskiego) - polski historyk i polityk, poseł na Sejm Galicyjski V, VI, VII, VIII, IX i X kadencji, do austriackiego Sejmu Aulickiego i parlamentu austriackiego. kadencji, do austriackiej Izby Poselskiej w VII i X kadencji. Legislatywa, K.k. Namiestnik Królestwa Galicji i Lodomerii, profesor historii prawa polskiego i niemieckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Życie

Od 1859 r. uczęszczał do Gimnazjum św. Anny w Krakowie, po czym studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu studiów został zatrudniony w lokalnym urzędzie skarbowym, uzyskując tytuł doktora prawa w 1872 r. i habilitując się rok później.

W 1874 r. kontynuował studia w Berlinie, a następnie na Uniwersytecie w Strasburgu pod kierunkiem Rudolpha Sohma. W 1877 r. został mianowany profesorem historii prawa polskiego i niemieckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jego uczniami byli m.in. Władysław Abraham, Bolesław Ulanowski, Stanisław Estreicher, Oswald Balzer i Alfred Halban. W 1878 r. został wybrany na członka Polskiej Akademii Umiejętności.

Jego działalność polityczna rozpoczęła się w 1885 r., kiedy został wybrany posłem do Sejmu Galicyjskiego we Lwowie i austriackiej Izby Reprezentantów w Wiedniu.

W latach 1891-1902 był zastępcą przewodniczącego Galicyjskiej Okręgowej Rady Szkolnej.

W latach 1908-1913 pełnił funkcję k.k. Namiestnika Królestwa Galicji i Lodomerii. Od 1914 r. Bobrzyński był także członkiem austriackiej Izby Panów.

Michał Bobrzyński był jednym z głównych działaczy konserwatywnej grupy "Stańczycy", która działała w Krakowie. Jest uważany za najbardziej wpływowego historyka krakowskiej szkoły historiografii i był zaangażowany w tworzenie polskiej konstytucji po I wojnie światowej.

Ostatnie lata życia Bobrzyński spędził w Wielkopolsce, gdzie nabył majątek Garby koło Środy Wielkopolskiej.

Dzieła (wybór)

Dzieje Polski w zarysie (Zarys dziejów Polski, 1877); t. 4, Warszawa 1927

W imię prawdy dziejowej (1879)

Wskrzeszenie państwa polskiego (1920-1925)

Szkice i studia historyczne (2 t., 1922)

Literatura

Henryk Markiewicz: Pozytywizm. Wyd. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 450, ISBN 978-83-01-13849-3.

Austriacki Słownik Biograficzny : Michał Bobrzyński : t. 1 (t. 1, 1954), s. 95

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności