Wikibiopedia

 

Matthias Mieses

Matthias Mieses (ur. 1885 w Przemyślu, Galicja, Austro-Węgry; zm. 1945 w marszu do obozu koncentracyjnego Gleiwitz), także polski: Mateusz; hebrajski: Matisyahu Mizes lub Mizish, był polskim filologiem, historykiem kultury porównawczej i dziennikarzem.

Pochodził z rodziny żydowskich oświecicieli (hebr. Maskilim). Studiował kulturoznawstwo i językoznawstwo oraz opublikował kilka prac na temat jidysz, dialektów żydowskich, języków pisanych i historii Polski.

Słynne stało się jego wystąpienie na Konferencji Języka Jidysz, znanej również jako Konferencja Czernowicka, gdzie wygłosił mowę obronną na rzecz języka jidysz, która przyciągnęła uwagę zwłaszcza Jizchoka Leiba Pereza. Opublikował swoje prace w kilku językach.

Publikacje

Ha-Polanim veha-Yehudim (Polacy i Żydzi; 1905)

Ha-'Amim ha-'atikim ve-Yisra'el (Starożytne narody i Izrael; 1909)

Pochodzenie dialektów żydowskich. R. Löwit, Wiedeń 1915, Hamburg; Helmut Buske, 1979, reprint wydania z Wiednia 1915, ISBN 3-87118-392-X.

Plemiona germańskie i Żydzi, - Wiedeń : R. Löwit, 1917

Prawa historii pisma, Wiedeń : Braumüller, 1919

W kwestii rasowej, Wiedeń : Braumüller, 1919

Pochodzenie nienawiści do Żydów. Berlin : B. Harz, 1923

The Yiddish Language: A Historical Grammar of the Idiom of the Integral Jews of Eastern and Central Europe. B. Harz, Berlin 1924 (Digitalisat)

Podstawy psychologiczne, Berlin : B. Harz, 1928

Żydzi jako rolnicy w dawnej Polsce, 1938.

Polacy-chrześcijanie pochodzenia żydowskiego. 2 tomy, z 315 biogramami, 1938

Literatura

Peter Freimark: Mieses, Matthias. W: New German Biography (NDB). Tom 17, Duncker & Humblot, Berlin 1994, ISBN 3-428-00198-2, s. 483 (wersja zdigitalizowana).

R. Pytel: Mieses Mathias. W: Austriacki Słownik Biograficzny 1815-1950 (ÖBL). Volume 6, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna 1975, ISBN 3-7001-0128-7, p. 272.

Me'ir Bosak, "Ḥodshe ḥayav ha-aḥaronim shel Matityahu Mizes," Davar (Tel Aviv) (25 września 1950): 6.

Getzel Kressel, "Matisyahu Mizes un di polemik vegn yidish," Di goldene keyt 28 (1957): 143-163.

Zalman Reisen (Rejzen), "Mizes (Mizish) Matisyahu," in Leksikon fun der yidisher literatur, prese, un filologye, vol. 2, cols. 375-379 (Wilno, 1927).

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności