Wikibiopedia

 

Lothar Kroll

Lothar Kroll (ur. 9 kwietnia 1959 r. w Głogówku, Górny Śląsk, Polska) jest polsko-niemieckim inżynierem mechanikiem i wykładowcą uniwersyteckim na Politechnice w Chemnitz.

Życie i praca

Kroll studiował na Politechnice Opolskiej w Polsce oraz na Uniwersytecie Technicznym w Clausthal, specjalizując się w inżynierii samochodowej i mechanicznej, gdzie uzyskał tytuł doktora w 1992 roku. Następnie przez kilka lat pracował jako starszy naukowiec w Instytucie Lekkich Konstrukcji i Technologii Tworzyw Sztucznych na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. W 2005 r. habilitował się w dziedzinie lekkich konstrukcji i mechaniki materiałów, a w 2006 r. został mianowany profesorem lekkich konstrukcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz. Od 2008 roku jest dyrektorem Instytutu Konstrukcji Lekkich. Był także dziekanem Wydziału Mechanicznego w latach 2013-2016, prodziekanem ds. badań, spraw międzynarodowych i równych szans w latach 2016-2019, a także członkiem rozszerzonego senatu uniwersytetu w latach 2019-2020.

W latach 2015-2017 Kroll był profesorem wizytującym w Instytucie Mechaniki i Konstrukcji Maszyn Stosowanych Politechniki Opolskiej w Polsce. Od 2017 r. jest profesorem "Nauk Technicznych" na Wydziale Produkcji i Logistyki tej uczelni. Od 2013 r. Kroll jest również szefem Centrum Tworzyw Sztucznych IWU-Fraunhofer Oberlausitz w Zittau, a od 2015 r. szefem Centrum Badawczego IWU-Fraunhofer STEX w Chemnitz, Dreźnie i Wolfsburgu. Kroll jest prezesem-założycielem, a od 2021 r. prezesem zarządu Leichtbau-Allianz Sachsen (LAS) e.V., której był strategicznym pomysłodawcą i współzałożycielem jako stowarzyszenia naukowego mającego na celu połączenie istniejącej wiedzy specjalistycznej w zakresie lekkich konstrukcji trzech uniwersytetów technicznych w Chemnitz, Dreźnie i Freibergu, z udziałem innych instytucji badawczych z Saksonii.

Kroll działa również jako rzeczoznawca i biegły sądowy. Na przykład od 2007 r. jest ekspertem DFG, AiF i DBU, federalnych banków rozwoju i organizacji badawczych, od 2009 r. członkiem komitetu ekspertów ds. ewaluacji instytutów stowarzyszonych, od 2019 r. ekspertem Niemieckiej Rady Nauki, a od 2019 r. ekspertem UE ds. ewaluacji projektów partnerskich w ramach programu H2020 Spreading Excellence and Widening Participation.

Jest członkiem redakcji naukowych i redaktorem kilku czasopism naukowych. Jego najnowszym projektem jest anglojęzyczne czasopismo o otwartym dostępie Technologies for Lightweight Structures, w którym naukowcy mogą szybko publikować artykuły z wykwalifikowanymi recenzjami.

Punkty centralne w nauce i badaniach

Federalny klaster doskonałości MERGE, który jest unikalny w Niemczech w dziedzinie lekkich konstrukcji, został utworzony na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz pod kierownictwem firmy Kroll i został sfinansowany przez DFG kwotą około 40 milionów euro w okresie realizacji projektu od listopada 2012 r. do końca października 2019 r. Dzięki kontaktom Kroll z polskimi uczelniami i partnerami, w tym z Politechniką Wrocławską i Politechniką Opolską, MERGE może również promować międzynarodowy transfer wiedzy. W 2016 roku zainicjowano Polsko-Niemiecką Konferencję Mostową pod patronatem byłego ministra prezydenta Saksonii, Stanisława Tillicha. Od 2015 roku na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz odbywa się "Międzynarodowa Konferencja Technologii MERGE dla Lekkich Konstrukcji" (IMTC) jako platforma wymiany dla klastra badawczego MERGE. We współpracy z MERGE, Kroll stworzył również międzynarodowy program studiów magisterskich "Merge Technologies for Resource Efficiency" na uniwersytecie.

Kroll jest (współ)założycielem kilku instytutów i instytutów stowarzyszonych na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz, które dodatkowo pogłębiają badania nad lekką inżynierią strukturalną i przekładają je na zastosowania przemysłowe we współpracy z firmami. Należą do nich Cetex Institut gGmbH w Chemnitz (badania i rozwój technologii i systemów dla tekstyliów technicznych i półproduktów tekstylnych do kompozytów włóknistych), którego jest przewodniczącym Naukowej Rady Doradczej, a także Centre for Integrative Lightweight Technologies, Chemnitz (nowe technologie formowania wtryskowego dla wysokowydajnych komponentów ze wzmocnieniem tekstylnym lub ze złożonymi komponentami funkcjonalnymi i elektronicznymi), Fraunhofer Research Centre STEX na Fraunhofer IWU w Chemnitz (innowacyjne maszyny tekstylne, technologie i interfejsy dla półproduktów wzmocnionych włóknami, (innowacyjne maszyny tekstylne, technologie i interfejsy dla półproduktów wzmocnionych włóknami, procesy tekstylne in-line dla struktur o kształcie zbliżonym do siatki, technologie dla procesów produkcyjnych opartych na tekstyliach i tworzywach sztucznych oraz technologie preform dla bionicznie wzmocnionych lekkich konstrukcji), Centrum Tworzyw Sztucznych Oberlausitz Fraunhofer IWU w Zittau oraz Centrum Projektowe ALighT (Advanced Lightweight Technologies) w Opolu (wspólna inicjatywa Fraunhofer-Gesellschaft, Politechniki Opolskiej i Opolskiego Parku Technologicznego na rzecz rozwoju procesów produkcyjnych, koncepcji projektowych i strategii obliczeniowych dla produkcji hybrydowych lekkich komponentów, w szczególności dla przemysłu motoryzacyjnego).

Sojusz na rzecz lekkich konstrukcji tekstylnych (ATL) został założony w 2009 r. pod kierownictwem firmy Kroll w wyniku połączenia instytutów TU IST (Instytut Lekkich Konstrukcji Strukturalnych) i IFK (Instytut Obróbki Materiałów i Tworzyw Sztucznych) na Wydziale Inżynierii Mechanicznej oraz trzech stowarzyszonych instytutów Cetex, STFI (Saksoński Instytut Badań Włókienniczych) i KVB (Instytut Konstrukcji Budowlanych i Kompozytowych) na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz. Celem jest połączenie centrów wiedzy specjalistycznej dla przyszłościowych badań i rozwoju poprzez połączenie potencjału technologii tekstylnej i tworzyw sztucznych do zastosowań technicznych.

Dalsze funkcje (wybór)

od 2016 r.: rzecznik prasowy Fraunhofer TEXTIL Alliance

od 2017 r.: rzecznik grupy roboczej ds. kompetencji kluczowych "Produkcja efektywna pod względem zasobów i lekka konstrukcja" na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz

od 2017 r.: Dyrektor ds. programów badawczych, Centrum Badawczo-Rozwojowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Dopak, Wrocław, Polska

od 2018 r.: dyrektor zarządzający Centrum Projektów Fraunhofera "Zaawansowane Technologie Lekkie" (ALighT) w Opolu, Polska

od 2021 r.: prezes zarządu Lightweight Alliance Saxony (LAS)

od 2013 r.: koordynator instytucji centralnej "MERGE" na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz

od 2013 r.: członek zarządu-założyciel MTC Lightweight Structures e.V.

od 2014 r.: członek rady doradczej Instytutu Motoryzacji w Chemnitz (CATI)

2008: Założyciel Lightweight Structures Engineering GmbH (LSE), Chemnitz

od 2009: Przewodniczący Naukowej Rady Doradczej stowarzyszenia Cetex Chemnitzer Textilmaschinenentwicklung e. V.

od 2010 r.: koordynator Sojuszu na rzecz Lekkich Konstrukcji Tekstylnych (ATL), Chemnitz

2012-2019: Rzecznik Federalnego Klastra Doskonałości EXC 1075 "Fuzja technologii dla wielofunkcyjnych lekkich konstrukcji" (MERGE)

Członkostwo (wybór)

od 1991 r.: członek Komisji Branżowej ds. Dokumentów Obliczeniowych Konstrukcji (IASB) Podręczników Inżynierii Lotniczej (LTH)

od 1993 r.: członek Towarzystwa Inżynierii Chemicznej i Biotechnologii (DECHEMA)

od 2006 r.: członek Europejskiego Sojuszu na rzecz SMC/BMC

od 2006 r.: członek komitetu targów LiMA (lekkie konstrukcje w budowie maszyn i urządzeń) Chemnitz; mtex (targi tekstyliów technicznych) Chemnitz; Intec (międzynarodowe targi obrabiarek, technologii produkcji i automatyzacji) Lipsk

od 2007 r.: członek zarządu Centrum Kompetencji Lekkich Konstrukcji e.V.

od 2007: Członek Stowarzyszenia Badawczego Materiałów z Zasobów Odnawialnych e.V.

od 2010: Koordynator Sojuszu na rzecz Lekkich Konstrukcji Tekstylnych (ATL) w Chemnitz

od 2013 r.: członek zarządu założycielskiego MTC Lightweight Structures e.V.

od 2014 r.: członek sieci innowacji Mechanical Engineering Saxony VEMASinnovativ

od 2014 r.: członek rady doradczej Instytutu Motoryzacji w Chemnitz (CATI)

od 2016 r.: członek założyciel European Lightweight Cluster Alliance (ELCA)

od 2016 r.: członek zarządu-założyciel i członek zarządu Leichtbau-Allianz Sachsen (LAS) e. V.

od 2017 r.: członek komitetu sterującego Fraunhofer High-Performance Centre Smart Production

od 2019 r.: członek Komitetu ds. Budynków Badawczych Rady Nauki Republiki Federalnej Niemiec

od 2020 r.: członek rady doradczej LightCon, nowych kongresowych targów budownictwa lekkiego

2019-2020: Członek Naukowej Rady Konsultacyjnej TAURON Polska Energia S.A.

Nagrody i wyróżnienia (wybór)

2010: Złoty medal (targi wynalazców IENA 2010) za koncepcję procesu dla zoptymalizowanych pod względem obciążenia i procesu komponentów hybrydowych cynk/plastik

2011: Medal honorowy Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz w uznaniu za wybitny wkład w podniesienie rangi dziedziny nauczania i badań "Zrównoważone kluczowe technologie w lekkich konstrukcjach".

2012: 1st Innovation Award of the Volkswagen Group 2012 na całym świecie za lekkie nośniki baterii w konstrukcjach mieszanych

2014: Medal Honorowy Politechniki Opolskiej w uznaniu zasług dla rozwoju współpracy naukowej między Polską a Niemcami

2015: Nagroda Honorowa "Złota Sowa Prof. Stauba" Światowej Akademii Inżynierii Materiałowej i Produkcyjnej

2015: Profesor honorowy Politechniki Wrocławskiej

2015: Nagroda Outstanding International Academic Alliance przyznana przez King Mongkut's University of Technology North Bangkok w Tajlandii

2015: Nagroda za aplikację BMBF "Internationalisation of Leading-Edge Clusters, Future Projects and Comparable Networks" na 3. Międzynarodowej Konferencji Klastrów w Berlinie

2017: Doktorat honoris causa "Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Production Engineering" nadany przez King Mongkut's University of Technology North Bangkok

2018: Mianowanie honorowym obywatelem miasta Opola

2018: Nominacja na "Profesora Nauk Technicznych" (tzw. Porofesora Prezydenckiego) przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę

2019: Medal Fraunhofera Instytutu Obrabiarek i Technologii Formowania (IWU)

2020: Saksoński Order Zasługi

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności