Wikibiopedia

 

Kazimierz Karbowski

Kazimierz Karbowski (* 16 marca 1925; † 8 lutego 2012) był urodzonym w Polsce szwajcarskim neurologiem i epileptologiem.

Życie

Karbowski ukończył studia i rozpoczął szkolenie specjalistyczne w Krakowie, w Polsce. W 1957 roku wyemigrował do Hajfy w Izraelu. W latach 1960-1962 był asystentem badawczym w laboratorium EEG i przedsionkowym w Szpitalu Kantonalnym w Genewie w Szwajcarii, w latach 1964-1967 starszym lekarzem w klinice padaczki w Tschugg koło Berna. W 1967 r. przeniósł się do Neurologicznej Kliniki Uniwersyteckiej w Bernie. W 1970 r. habilitował się rozprawą "Aparat przedsionkowy i aktywność elektryczna mózgu". Od 1972 r. do przejścia na emeryturę w 1990 r. Karbowski był głównym lekarzem i profesorem nadzwyczajnym oraz kierownikiem Zakładu Epileptologii i Elektroencefalografii.

W latach 1978-1980 Karbowski był prezesem Szwajcarskiego Towarzystwa EEG. Wśród innych wyróżnień otrzymał Nagrodę Bergera od Niemieckiego Towarzystwa EEG w 1991 r. oraz Medal Tissot od Szwajcarskiej Ligi Epilepsji w 2007 r. (członek honorowy od 1992 r.). Karbowski jest autorem licznych artykułów i redaktorem książek, w tym opatrzonych przypisami nowych wydań klasycznego podręcznika epilepsji autorstwa szwajcarskiego lekarza i pisarza zdrowia publicznego Samuela Auguste'a Tissota.

Pisma (wybór)

Aparat przedsionkowy i aktywność elektryczna mózgu. Badania EEG i ENG u osób zdrowych i pacjentów z padaczką. Huber, Berno/Stuttgart/Wiedeń 1971.

Elektroencefalogram w napadach padaczkowych. Atlas. Huber, Berno/Stuttgart/Wiedeń 1975.

(Ed.): Status psychomotoricus and its differential diagnosis. Huber, Bern/Stuttgart/Vienna 1980.

(red.): Vertigo from an interdisciplinary perspective. Springer, Berlin/Heidelberg/Nowy Jork 1981.

(red.): Halucynacje w padaczce i ich diagnostyka różnicowa. Huber, Bern/Stuttgart/Vienna 1982.

Napady padaczkowe. Fenomenologia, diagnostyka różnicowa i terapia. Springer, Berlin/Heidelberg/Nowy Jork/Tokio 1985.

Samuel Auguste Tissot et son "Traité de L'épilepsie" de 1770 r. Nowe wydanie ze wstępem: Tissot (SA). Traité de L'Épilepsie. Faisant le Tome troisième du Traité des Nerfs & de leurs Maladies. Lausanne / Paris, A. Chapuis / P. F. Didot, le Jeune 1770. Lausanne, Ateliers d'Arts Graphiques de la Fondation Eben-Ezer à Lausanne 1984.

z Krämer G.: Nowe wydanie pierwszego niemieckiego tłumaczenia z nowym wstępem: Tissot (SA). Traité de L'Épilepsie. Faisant le Tome troisième du Traité des Nerfs & de leurs Maladies. Lausanne / Paris, A. Chapuis / P. F. Didot, le Jeune 1770; German: Abhandlung von der Epilepsie oder fallenden Sucht. Berlin, Haude und Spener 1771 (w tłumaczeniu J. G. Krünitza); kolejne niemieckie wydanie zostało opublikowane w 1771 r. przez J. G. Müllera w Lipsku, a trzecie w tłumaczeniu C. Helda zostało opublikowane w 1786 r. przez F. G. Jacobäera w Lipsku; Nijmegen, Arts & Boeve 1999.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności