Wikibiopedia

 

Ewa Dąbrowska

Ewa Dąbrowska (*1963 w Gdańsku) jest polską językoznawczynią (językoznawstwo kognitywne), która studiowała na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie w 1995 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Następnie przeniosła się do Wielkiej Brytanii, gdzie pracowała na University of Glasgow, University of Sussex, University of Sheffield i Northumbria University Newcastle, zanim została profesorem na University of Birmingham w 2017 roku. W 2018 r. otrzymała profesurę Humboldta na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Dąbrowska jest czołowym przedstawicielem językoznawstwa kognitywnego w opozycji do wcześniej ustalonego poglądu (Noam Chomsky i inni), że istnieje uniwersalna gramatyka, która jest nawet genetycznie zakotwiczona. Badała empirycznie przyswajanie języka w różnych kulturach u dorosłych i dzieci i odkryła między innymi, że deficyty językowe w pierwszych latach życia nie mogą być kompensowane. Bada również indywidualne różnice w umiejętnościach językowych osób posługujących się tym samym językiem.

Forschungsschwerpunkte

Kognitive Linguistik

Spracherwerb

Grammatik2014 została przewodniczącą Brytyjskiego Stowarzyszenia Językoznawstwa Kognitywnego.

Schriften (Auswahl)

Monographien

Dąbrowska, E. (2017). Dziesięć wykładów o gramatyce w umyśle. Brill (Distinguished Lectures in Cognitive Linguistics), Leiden (Neue Ausgabe der Monographie aus dem Jahr 2013).

Dąbrowska, E. (2013). Dziesięć wykładów o gramatyce w umyśle. Foreign Language Teaching and Research Press (Eminent Linguist Lecture Series), Pekin.

Dąbrowska, E. (2004). Język, umysł i mózg: Niektóre psychologiczne i neurologiczne ograniczenia teorii gramatyki. Edinburgh University Press /Georgetown University Press.

Dąbrowska, E. (1997). Semantyka kognitywna a polski celownik. Mouton de Gruyter.

Sammelbände

Dąbrowska, E. & Divjak, D. (2019) Cognitive Linguistics - Foundations of Language. De Gruyter Mouton.

Dąbrowska, E. & i Divjak, D. (2019) Językoznawstwo kognitywne - kluczowe tematy. De Gruyter Mouton.

Dąbrowska, E. & and Divjak, D. (2019) Cognitive Linguistics - A Survey of Linguistic Subfields. De Gruyter Mouton.

Dąbrowska, E. & and Divjak, D. (2015). Podręcznik językoznawstwa kognitywnego. De Gruyter Mouton.

Dąbrowska, E. & Wojciech, K. (2003) Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego [Spracherwerb aus kognitiver Perspektive] Uniwersitas.

Aufsätze

Dąbrowska, E. (2019) Doświadczenie, predyspozycje i różnice indywidualne w osiągnięciach językowych: Porównanie osób posługujących się językiem L1 i L2. Language Learning (69), 72-100.

Andringa, S. & Dąbrowska, E. (2019) Różnice indywidualne w ostatecznych osiągnięciach w pierwszym i drugim języku oraz ich przyczyny. Language Learning (69), 5-12.

Dąbrowska, E. (2015) Czym dokładnie jest Gramatyka Uniwersalna i czy ktoś ją widział? Frontiers in Psychology (6), 852.

Dąbrowska, E. (2008) Pytania z zależnościami długodystansowymi: Perspektywa użytkowa. Cognitive Linguistics (19:3), 391-425.

Dąbrowska, E. (2008) Późniejszy rozwój wcześnie powstałego systemu: Ciekawy przypadek polskiego dopełniacza. Językoznawstwo (46:3), 629-650.

Dąbrowska, E. (2005) Productivity and beyond: mastering the Polish genitive inflection. Journal of Child Language (32), 191-205.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności