Wikibiopedia

 

Ewa Barycka

Ewa Barycka (ur. 21 marca 1979 w Opolu, Polska; zm. 1 lutego 2008) była polskim paleontologiem.

Kariera

Ewa Barycka od najmłodszych lat interesowała się dinozaurami i chciała studiować paleontologię. W 1994 roku zdiagnozowano u niej białaczkę, którą z powodzeniem wyleczono. Ze względu na długą rekonwalescencję po tej chorobie, nie mogła studiować paleontologii w Warszawie zgodnie z planem. Zamiast tego rozpoczęła studia biologiczne na Uniwersytecie Opolskim. W czerwcu 2000 r. w Krasiejowie koło Opola odbyły się wykopaliska skamieniałości kręgowców z późnego triasu prowadzone przez Polską Akademię Nauk, w których Barycka brała udział. Barycka z powodzeniem ukończyła studia licencjackie z biologii w 2001 roku oraz studia magisterskie z ochrony środowiska w 2003 roku. Zarówno jej praca licencjacka, jak i magisterska koncentrowały się na wykopaliskach w Krasiejowie. Następnie rozpoczęła studia doktoranckie w Muzeum i Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Specjalizowała się w drapieżnikach z rodziny kotowatych, w szczególności Felidae i Hyanidae. Jej praca doktorska koncentrowała się głównie na lwach jaskiniowych i hienach jaskiniowych. Barycka była w stanie pomyślnie ukończyć tę pracę pod koniec 2007 roku, zanim kilka dni później ponownie zdiagnozowano u niej białaczkę. Barycka zmarła 1 lutego 2008 r. z powodu wylewu krwi do mózgu podczas chemioterapii.

Jej praca doktorska zatytułowana Middle and Late Pleistocene Felidae and Hyaenidae of Poland została opublikowana pośmiertnie w 2008 r. w Fauna Poloniae, New Series, która została opisana w recenzji Martina Sabola jako standardowa praca na temat drapieżników europejskiego plejstocenu.

Publikacje

Ewolucja kończyn tylnych u czworonogów prowadzących do dwunożności u dinozaurów. niepublikowana praca licencjacka. Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski, Opole, 2001.

Morfologia i zmienność kości ramiennej Metoposaurus diagnosticus (Temnospondyli, Amphibia) z górnego triasu Krasiejowa (Śląsk Opolski). niepublikowana praca magisterska. Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2003.

z A. Lipińską: XXXIV Warsztaty Biologii Ewolucyjnej (Warszawa, 21 V 2005 r.). Wiadomości Ekologiczne 51, 2008, s. 276-277.

Interpretacje geograficzne i stratygraficzne materiału Panthera spelaea z polskich stanowisk - kilka aspektów. Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Geologia 33-34 (2003-2004), 2006, S. 14-15.

mit T. Narojek: Patologia i anomalie wzrostu u Panthera spelaea z polskich stanowisk. Mineralia Slovaca 38 (4), 2006, S. 3.

Morfologia i ontogeneza kości ramiennej triasowego płaza temnospondylowego Metoposaurus diagnosticus. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 243, 2007, S. 351-361.

Ewolucja i systematyka kotokształtnych Carnivora. Mammalian Biology 72, 2007, S. 257-282.

Wada zgryzu u lwa jaskiniowego Panthera spelaea. Journal of Veterinary Dentistry 24, 2007, S. 172-173.

Kotowate (Felidae) i hienowate (Hyaenidae) mlodszego plejstocenu Polski. unveröffentlichte Ph.D. thesis. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007.

Środkowy i późny plejstocen Felidae i Hyaenidae Polski. Fauna Poloniae, Nowa Seria, Tom 2. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008, ISBN 978-83918040-5-6

Belege

Mieczysław Wolsan: Ewa Barycka (1979-2008). Acta Palaeontologica Polonica, 2008, Volume 53, Issue 2, S. 284-284 doi:10.4202/app.2008.0216

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności