Wikibiopedia

 

Dariusz Adamczyk

Dariusz Adamczyk (* 1966 w Polsce) jest polsko-niemieckim historykiem.

Życie

Adamczyk studiował historię, politologię, socjologię i psychologię społeczną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz na Uniwersytecie Gottfrieda Wilhelma Leibniza w Hanowerze, gdzie w 1999 roku obronił doktorat na temat pozycji Polski w nowoczesnym systemie światowym okresu wczesnonowożytnego. W latach 2000-2008 Adamczyk był wykładowcą historii Europy Wschodniej na Wydziale Historii Uniwersytetu w Hanowerze, gdzie do lipca 2010 r. zajmował stanowisko młodszego profesora historii Europy Wschodniej. Od września 2010 roku jest pracownikiem naukowym Niemieckiego Instytutu Historycznego (DHI) w Warszawie. Prowadzi tam badania nad panowaniem Piastów w kontekście europejskim. Inne obszary jego pracy obejmują historię Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, relacje między światem islamu a Europą w średniowieczu oraz historię handlu i pieniądza. Adamczyk jest również redaktorem Zeitschrift für Weltgeschichte, redagowanego przez Hansa-Heinricha Nolte, od 2010 roku.

W latach 2008-2012 Dariusz Adamczyk był przewodniczącym Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Hanowerze.

Pisma (wybór)

O pozycji Polski w nowoczesnym systemie światowym okresu wczesnonowożytnego. Verlag Dr Kovac, Hamburg 2001 ISBN 3-8300-0375-7 (= Dissertation University of Hanover 1999).

Silberströme und die Einbeziehung Osteuropas in das islamische Handelssystem, w: Carl-Hans Hauptmeyer et al. (eds.): Die Welt querdenken. Verlag Peter Lang, Frankfurt a. M. 2003, pp. 107-123. ISBN 3-631-39374-1

Fryzowie, Wikingowie, Arabowie. The Baltic Sea World between Dorestad and Samarkand, ca. 700-1100, w: Andrea Komlosy, Hans-Heinrich Nolte, Imbi Sooman (red.): Ostsee 700-2000. Gesellschaft - Wirtschaft - Kultur. Promedia Verlag, Wiedeń 2007, str. 32-48. ISBN 3-85371-276-2

(Redaktor i współautor) Quo vadis Azjo? Chiny, Indie, Rosja, Bliski Wschód i Azja Środkowa w kontekście globalnym. Wochenschau Verlag, Schwalbach/Ts. 2009. ISBN 3-89974-528-0

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności