Wikibiopedia

 

Aimericus z Limoges

Aimerich z Limoges (łac. Aimericus, franc. Aimery; † ok. 1193) był prałatem Kościoła katolickiego w Outremer i łacińskim patriarchą Antiochii od 1140 r. do swojej śmierci. Podczas swojego długiego episkopatu był jedną z najpotężniejszych postaci w księstwie Antiochii, obok księcia, z którym często wchodził w konflikt. Był także jednym z czołowych intelektualistów łacińskiego Wschodu.

Literatura

Bernard Hamilton: Aimery z Limoges, łaciński patriarcha Antiochii (ok. 1142 - ok. 1196) i jedność Kościołów. W: Krijna Nelly Ciggaar, Herman G. B. Teule: Wschód i Zachód w państwach krzyżowców. Peeters Publishers, Leuven 1999, ISBN 904290786X, pp. 1-12.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności