Wikibiopedia

 

Stanisław Brzozowski (mim)

Stanisław Brzozowski (także Stanisław lub Staszek Brosowski; * 1938) jest polskim artystą pantomimy.

Życie

Brzozowski rozpoczął karierę w Polsce w latach 50. jako uczeń w zespole Henryka Tomaszewskiego, założyciela i dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy, gdzie został solistą.

Pod koniec lat 60. Brzozowski nie wrócił do Polski po tournée po Europie Zachodniej i osiadł w Szwecji. Od 1970 roku wykłada w Sztokholmskiej Państwowej Szkole Tańca (danshögskolan), a od początku 1993 roku w Państwowej Szkole Dramatu (teaterhögskolan), trzyletnim uniwersyteckim kursie kształcącym aktorów specjalizujących się w pantomimie.

Ponieważ Brzozowski od samego początku zarządził, że nowy egzamin wstępny odbędzie się dopiero po ukończeniu klasy, program studiów w Stockholms mimlinje jest równie intensywny, co ekskluzywny i od czasu jego wprowadzenia wyprodukował tylko około 90 aktorów-pantomimów z państwowymi kwalifikacjami.

Efekt

Włączenie wydziału pantomimy Brzozowskiego do szkoły teatralnej było o tyle logiczne, że Brzozowski zawsze uważał pantomimę, którą woli nazywać teatrem ruchu, nie za pochodną tańca, ale za integralną część ekspresyjnego słownictwa aktorów. Tak więc język ciała nauczany przez Brzozowskiego ma mniej wspólnego ze stereotypowymi i opartymi na archetypach występami mimów cyrkowych i jarmarcznych czy Marcela Marceau. Brzozowski uczy raczej gramatyki ciała, która analizuje i ćwiczy wzajemne oddziaływanie każdej części układu mięśniowo-szkieletowego w interakcji z otoczeniem. W tradycji Henryka Tomaszewskiego jest więc znacznie bliżej starego mistrza francuskiej pantomimy, Étienne'a Decroux, niż jego słynnego ucznia Marceau. Jednak w przeciwieństwie do Decroux, Brzozowski powstrzymuje się od zbyt abstrakcyjnych przedstawień.

Ponieważ jego studenci uczą się klasycznego aktorstwa i treningu głosu, a także pantomimy, tańca i akrobatyki, rezultat na scenie jest znacznie bardziej realistyczny niż taniec. Logiczne jest zatem, że wśród jego uczniów znajduje się wielu znanych skandynawskich aktorów, takich jak Stellan Skarsgård i Mats Bergman. Brzozowski jest również regularnie zaangażowany w produkcje w Szwedzkim Teatrze Państwowym Dramaten w Sztokholmie, a także daje swoim studentom pierwsze staże w sztukach w teatrze państwowym.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności