Wikibiopedia

 

Kazimierz Ajdukiewicz

Kazimierz Józef Stanisław Ajdukiewicz (* 12 grudnia 1890 w Tarnopolu, ówczesne Austro-Węgry; † 12 kwietnia 1963 w Warszawie) był polskim filozofem i logikiem szkoły lwowsko-warszawskiej.

Życie i twórczość

Ajdukiewicz studiował filozofię, fizykę i matematykę na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie w 1912 r. obronił doktorat pod kierunkiem Kazimierza Twardowskiego. W 1921 r. uzyskał tytuł profesora w Warszawie, a następnie pracował jako prywatny wykładowca na Uniwersytecie Lwowskim (1922-1925) i Uniwersytecie Warszawskim (1925-1928). W 1928 r. został profesorem we Lwowie, gdzie również przeżył II wojnę światową. W 1945 został profesorem Uniwersytetu Poznańskiego, a w latach 1948-1952 jego rektorem. Kierował Zakładem Logiki w Polskim Instytucie Filozofii i Socjologii, a od 1953 r. był redaktorem naczelnym czasopisma Studia logica. Wprowadził wiele nowych idei do logiki formalnej, językoznawstwa (gramatyka kategorialna), metodologii naukowej i teorii nauczania.

Prace

Prace w języku polskim

1921 Z metodologii nauk dedukcyjnych

1923 Główne kierunki filozofii

1928 Główne zasady metodologii nauk i logiki formalnej

1931 O znaczeniu wyrażeń

1934 Logiczne podstawy nauczania

1938 Propedeutyka filozofii

1948 Epistemologia i semantyka

1949 Zagadnienia i kierunki filozofii

1952 Zarys logiki

1958 Trzy pojęcia definicji

1964 Zagadnienia empiryzmu a koncepcja znaczenia

1965 Logika pragmatyczna

1960-1965 Język i poznanie: Wybór pism

1966- wybrane artykuły w Logiczna Teoria Nauki, red. T. Pawłowski, PWN, Warszawa.

Prace w języku angielskim

1974 Pragmatic Logic, Dordrecht: Reidel, ISBN 90-277-0326-4.

1975 Problems and Theories of Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0-521-20219-1.

1978 The Scientific World-Perspective and Other essays 1931-1963, Dordrecht: Reidel, ISBN 90-277-0527-5.

Prace w języku niemieckim

1934 "Język i znaczenie", Erkenntnis 4: 100-138.

1934 "Das Weltbild und die Begriffsapparatur", Erkenntnis 4: 259-287.

1935 "Die wissenschaftliche Weltperspektive", Erkenntnis 5: 22-30.

1935 "Sinnregeln, Weltperpektive, Welt", Erkenntnis 5: 165-168.

1936 "Die syntaktische Konnexität", Studia Philosophica, 1: 1-27 (założył gramatykę kategorialną).

1958 Abriss der Logik, Berlin: Aufbau-Verlag Berlin, nr licencji 301 120/115/57.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności