Wikibiopedia

 

Jerzy Budnik

Jerzy Feliks Budnik (ur. 30 maja 1951 w Wejherowie) - polski polityk Platformy Obywatelskiej (PO).

Życie

Uczęszczał do Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie, a następnie studiował Prawo i Administrację na Uniwersytecie Gdańskim. Studia ukończył w 1975 r. z tytułem magistra administracji. Na początku lat 80. działał w Solidarności. W latach 1983-1989 pracował w Wejherowie w Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji. 6 czerwca 1990 r. został wybrany na stanowisko prezydenta Wejherowa, które piastował do 1998 r. W 1997 r. został wybrany na posła na Sejm RP. Po zakończeniu kadencji, w latach 1998-2001 zasiadał w Sejmiku Województwa Pomorskiego. W 2001 r. został ponownie wybrany do Sejmu, obecnie z ramienia Platformy Obywatelskiej. Od stycznia 2001 r. Jerzy Budnik był wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej w województwie pomorskim. W wyborach parlamentarnych w 2005 r. został ponownie wybrany do Sejmu.

W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 r. kandydował w okręgu wyborczym nr 26 Gdynia, uzyskując 12 893 głosy. Od 2007 r. jest przewodniczącym Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Jest także członkiem Komisji Obrony Narodowej od 2007 r. oraz członkiem Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (NZK) od 2008 r. Jerzy Budnik jest żonaty i ma troje dzieci.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności