Wikibiopedia

 

Jean Charles Abbatucci (polityk)

Jean Charles Abbatucci (* 25 marca 1816 w Zicavo; † 29 stycznia 1885 w Paryżu) był francuskim prawnikiem i politykiem. W 1848 r. został prokuratorem generalnym w Sądzie Apelacyjnym w Paryżu, a w latach 1849-1851 był deputowanym do Zgromadzenia Narodowego. W 1852 r. został Maître des requêtes w Radzie Stanu. W latach 1872-1876 i 1877-1881 ponownie zasiadał w Zgromadzeniu Narodowym. Był także przewodniczącym Conseil Général de la Corse.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności