Wikibiopedia

 

Eva von Redecker

Eva von Redecker (ur. 1982 w Kilonii) jest niemiecką filozofką, autorką i niezależną publicystką. Tematyka jej badań leży na styku teorii krytycznej i filozofii feministycznej. Tematycznie jej publikacje dotyczą własności, zmiany społecznej, struktury i sprawstwa oraz oceny moralnej.

Życie i praca

Eva von Redecker spędziła dzieciństwo w gospodarstwie ekologicznym swoich rodziców, a następnie studiowała filozofię, germanistykę i historię w Kilonii, Tybindze, Cambridge i Poczdamie. Przerwała studia medyczne i pedagogiczne. W swojej książce Praxis und Revolution Eva von Redecker opowiada się za nowym rozumieniem rewolucji. Radykalna zmiana, zgodnie z tezą sformułowaną na gruncie materialistycznej teorii społecznej, dokonuje się w sposób procesualny poprzez sukcesywne przenoszenie z utartych szlaków praktyki do nowych paradygmatów. Ponadto von Redecker napisał wprowadzenie do filozofii Judith Butler, w którym cała twórczość Butler jest w różnych aspektach zrozumiała jako analiza "przemocy przed przemocą", a także monografię na temat filozofii moralnej Hannah Arendt.

W latach 2009-2019 von Redecker był asystentem naukowym w Katedrze Filozofii Praktycznej/Filozofii Społecznej na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Od 2017 r. pomagała w tworzeniu Centrum Nauk Humanistycznych i Przemian Społecznych jako zastępca dyrektora. W latach 2013-2014 była visiting scholar na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Cambridge (Wielka Brytania). Jej mentorem był tam Raymond Geuss. W semestrze zimowym 2015/2016 von Redecker prowadził zajęcia jako wykładowca wizytujący w New School for Social Research w Nowym Jorku.

Od końca 2020 r. przebywa na stypendium Marie Skłodoska Curie na Uniwersytecie w Weronie i w ramach tego stypendium prowadzi badania nad autorytaryzmem.Eva von Redecker jest członkiem Centrum Transdyscyplinarnych Studiów nad Płcią na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Pisanie

Monografie

O aktualności Judith Butler. Wprowadzenie do jej twórczości. VS Verlag, Wiesbaden 2011, ISBN 978-3-531-16433-5.

Grawitacja w kierunku dobra. Filozofia moralna Hannah Arendt. Lukas Verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-86732-166-2.

Praxis and Revolution. Społeczna teoria radykalnej zmiany. Campus, Frankfurt a. M. 2018, ISBN 978-3-593-44016-3.

Wydanie angielskie: Praxis and Revolution. A Theory of Social Transformation (Teoria transformacji społecznej). Columbia University Press, Nowy Jork 2021, ISBN 978-0-231-19823-3.

Rewolucja dla życia. Filozofia nowych form protestu. S. Fischer, Frankfurt a. M. 2020, ISBN 978-3-10-397048-7.

z Mają Göpel: Schöpfen und Erschöpfen, pod redakcją Margarity Tsomou i Maximiliana Haasa. Matthes & Seitz, Berlin 2022, ISBN 978-3-7518-0546-9.

Eseje akademickie (wybór)

Symboliczne matki chrzestne, nawigacja i reorientacja w filozofii, w:: Lasserre, Audrey/Janelle, Jean-Louis (red.): Se réorienter dans la pensée. Femmes, philosophie et arts. Autour de Michèle Le Doeuff. Rennes: Presses Universitaires des Rennes.

Parodia płci, 279-292 w: Papenburg, Bettina (red.): Macmillan Interdisciplinary Handbooks Gender: Śmiech. Nowy Jork: Macmillan.

Antygenderyzm" i prawicowa hegemonia, 2-7 w: Radical Philosophy 198 (lipiec/sierpień 2016).

Marksowska koncepcja potrzeb w ujęciu queerowego pożądania, s. 31-46 w: Dhawan, Nikita/Engel, Antke/Holzhey, Christoph/Woltersdorff, Volker (eds.): Global Justice and Desire. Queering Economy. Londyn: Routledge.

Tematyczny socjalizm. O pojęciu exodusu u Gustava Landauera i Martina Bubera, s. 93-108 w: WestEnd. New Journal of Social Research 11 (1).

Orlando calling. Il genere e l'unificazione degli individui sociali, s. 253-273 (tłum. v. De Monte, Verena) w: Gregoratto, Federica/Ranchio, Filippo (eds.): Contesti del riconoscimento. Mediolan: Mimesis.

Oczekiwanie z naciskiem. O queerowych uwarunkowaniach obywatelskiego nieposłuszeństwa, s. 117-130 w: Burschel, Friedrich/Kahrs, Andreas/Steinert, Lea (red.): Nieposłuszeństwo! Nieposłuszeństwo! Teoria i praktyka zbiorowego łamania reguł. Münster: Edition Assemblage.

Feminism, Subject Critique and Collectivity - An Introduction (z Karin Aleksander, Sophią Ermert, Gabriele Jähnert, Iną Kerner i Marianne Kriszio), s. 9-26 w: Jähnert, Gabriele/ Aleksander, Karin/Kriszio, Marianne (eds.): Kolektywność po krytyce podmiotu. Teoretyczne stanowiska dotyczące płci. Bielefeld: Transkrypcja.

Cień Własności. Neo-Autorytaryzm jako obrona opętania przez fantom, w: Czasy Krytyczne. forthc. Jan. 2020. doi:10.1215/26410478-8189849

Eseje

Lesbian Visibility, w: Stefanie Kuhnen (red.): Lesben Raus! Większa widoczność lesbijek. Berlin (Querverlag) 2017, s. 116-126.

Hołd dla Care-sluts, w: Nyx. A Nocturnal 2. Londyn (Goldsmiths University, Centre for Cultural Studies) 2017.

redakcja

Judith Butler: Wojna i afekt. Pod redakcją Judith Mohrmann i Juliane Rebentisch: Berlin (Diaphanes) 2009.

Lust an Komplexität und Irritation / Przyjemności płynące z kompleksowości i zamieszania. 10 lat Instytutu Teorii Queer. Pod redakcją Antke Engela i Jule Jakoba Govrina. Berlin (Gender/Queer e. V.), 2010. ISBN 978-3-00-053141-5.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności