Wikibiopedia

Eva von Redecker

Eva von Redecker (ur. 1982 w Kilonii) jest niemiecką filozofką, autorką i niezależną publicystką. Tematyka jej badań leży na styku teorii krytycznej i filozofii feministycznej. Tematycznie jej publikacje dotyczą własności, zmiany społecznej, struktury i sprawstwa oraz oceny moralnej.

Życie i praca

Eva von Redecker spędziła dzieciństwo w gospodarstwie ekologicznym swoich rodziców, a następnie studiowała filozofię, germanistykę i historię w Kilonii, Tybindze, Cambridge i Poczdamie. Przerwała studia medyczne i pedagogiczne. W swojej książce Praxis und Revolution Eva von Redecker opowiada się za nowym rozumieniem rewolucji. Radykalna zmiana, zgodnie z tezą sformułowaną na gruncie materialistycznej teorii społecznej, dokonuje się w sposób procesualny poprzez sukcesywne przenoszenie z utartych szlaków praktyki do nowych paradygmatów. Ponadto von Redecker napisał wprowadzenie do filozofii Judith Butler, w którym cała twórczość Butler jest w różnych aspektach zrozumiała jako analiza “przemocy przed przemocą”, a także monografię na temat filozofii moralnej Hannah Arendt.

W latach 2009-2019 von Redecker był asystentem naukowym w Katedrze Filozofii Praktycznej/Filozofii Społecznej na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Od 2017 r. pomagała w tworzeniu Centrum Nauk Humanistycznych i Przemian Społecznych jako zastępca dyrektora. W latach 2013-2014 była visiting scholar na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Cambridge (Wielka Brytania). Jej mentorem był tam Raymond Geuss. W semestrze zimowym 2015/2016 von Redecker prowadził zajęcia jako wykładowca wizytujący w New School for Social Research w Nowym Jorku.

Od końca 2020 r. przebywa na stypendium Marie Skłodoska Curie na Uniwersytecie w Weronie i w ramach tego stypendium prowadzi badania nad autorytaryzmem.Eva von Redecker jest członkiem Centrum Transdyscyplinarnych Studiów nad Płcią na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Pisanie

Monografie

O aktualności Judith Butler. Wprowadzenie do jej twórczości. VS Verlag, Wiesbaden 2011, ISBN 978-3-531-16433-5.

Grawitacja w kierunku dobra. Filozofia moralna Hannah Arendt. Lukas Verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-86732-166-2.

Praxis and Revolution. Społeczna teoria radykalnej zmiany. Campus, Frankfurt a. M. 2018, ISBN 978-3-593-44016-3.

Wydanie angielskie: Praxis and Revolution. A Theory of Social Transformation (Teoria transformacji społecznej). Columbia University Press, Nowy Jork 2021, ISBN 978-0-231-19823-3.

Rewolucja dla życia. Filozofia nowych form protestu. S. Fischer, Frankfurt a. M. 2020, ISBN 978-3-10-397048-7.

z Mają Göpel: Schöpfen und Erschöpfen, pod redakcją Margarity Tsomou i Maximiliana Haasa. Matthes & Seitz, Berlin 2022, ISBN 978-3-7518-0546-9.

Eseje akademickie (wybór)

Symboliczne matki chrzestne, nawigacja i reorientacja w filozofii, w:: Lasserre, Audrey/Janelle, Jean-Louis (red.): Se réorienter dans la pensée. Femmes, philosophie et arts. Autour de Michèle Le Doeuff. Rennes: Presses Universitaires des Rennes.

Parodia płci, 279-292 w: Papenburg, Bettina (red.): Macmillan Interdisciplinary Handbooks Gender: Śmiech. Nowy Jork: Macmillan.

Antygenderyzm” i prawicowa hegemonia, 2-7 w: Radical Philosophy 198 (lipiec/sierpień 2016).

Marksowska koncepcja potrzeb w ujęciu queerowego pożądania, s. 31-46 w: Dhawan, Nikita/Engel, Antke/Holzhey, Christoph/Woltersdorff, Volker (eds.): Global Justice and Desire. Queering Economy. Londyn: Routledge.

Tematyczny socjalizm. O pojęciu exodusu u Gustava Landauera i Martina Bubera, s. 93-108 w: WestEnd. New Journal of Social Research 11 (1).

Orlando calling. Il genere e l’unificazione degli individui sociali, s. 253-273 (tłum. v. De Monte, Verena) w: Gregoratto, Federica/Ranchio, Filippo (eds.): Contesti del riconoscimento. Mediolan: Mimesis.

Oczekiwanie z naciskiem. O queerowych uwarunkowaniach obywatelskiego nieposłuszeństwa, s. 117-130 w: Burschel, Friedrich/Kahrs, Andreas/Steinert, Lea (red.): Nieposłuszeństwo! Nieposłuszeństwo! Teoria i praktyka zbiorowego łamania reguł. Münster: Edition Assemblage.

Feminism, Subject Critique and Collectivity - An Introduction (z Karin Aleksander, Sophią Ermert, Gabriele Jähnert, Iną Kerner i Marianne Kriszio), s. 9-26 w: Jähnert, Gabriele/ Aleksander, Karin/Kriszio, Marianne (eds.): Kolektywność po krytyce podmiotu. Teoretyczne stanowiska dotyczące płci. Bielefeld: Transkrypcja.

Cień Własności. Neo-Autorytaryzm jako obrona opętania przez fantom, w: Czasy Krytyczne. forthc. Jan. 2020. doi:10.1215/26410478-8189849

Eseje

Lesbian Visibility, w: Stefanie Kuhnen (red.): Lesben Raus! Większa widoczność lesbijek. Berlin (Querverlag) 2017, s. 116-126.

Hołd dla Care-sluts, w: Nyx. A Nocturnal 2. Londyn (Goldsmiths University, Centre for Cultural Studies) 2017.

redakcja

Judith Butler: Wojna i afekt. Pod redakcją Judith Mohrmann i Juliane Rebentisch: Berlin (Diaphanes) 2009.

Lust an Komplexität und Irritation / Przyjemności płynące z kompleksowości i zamieszania. 10 lat Instytutu Teorii Queer. Pod redakcją Antke Engela i Jule Jakoba Govrina. Berlin (Gender/Queer e. V.), 2010. ISBN 978-3-00-053141-5.

Pokrewne

Gudrun Mebs

Melanie Raabe

Greta Silver

Laura Malina Seiler

Susanne Steiger

Kerstin Ott

Nino Haratischwili

Sybil Gräfin Schönfeldt

Stefanie Stahl

Natascha Wodin

Susanne Fröhlich

Rotraut Susanne Berner

Corina Bomann

Katja Gloger

Svenja Leiber

Susanne Mierau

Natascha Ochsenknecht

Marah Woolf

Hazel Brugger

Mechtild Borrmann

Dora Heldt

Romy Hausmann

Nora Imlau

Marc-Uwe Kling

Mely Kiyak

Tanja Kinkel

Torben Kuhlmann

Mirriam Prieß

Ulrike Renk

Ingeborg Stadelmann

Eva Almstädt

Fatma Aydemir

Sabine Asgodom

Nora Bossong

Romy Fölck

Susanne Fischer-Rizzi

Martina Gercke

Theresa Hannig

Dörte Hansen

Bianca Iosivoni

Manuela Inusa

Petra Hülsmann

Kerstin Kempker

Carmen Korn

Gisa Klönne

Laura Kneidl

Regine Kölpin

Daniela Krien

Katja Kullmann

Hera Lind

Antonia Michaelis

Kat Menschik

Hanni Münzer

Ina Müller

Gisa Pauly

Susanne Oswald

Katerina Poladjan

Mila Olsen

Christina Rohde

Nicole Staudinger

Gabriele Tergit

Sabine Thiesler

Bärbel Wardetzki

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności