Wikibiopedia

 

Ademar z Chabannes

Ademar z Chabannes (* 989 w Chabannes (obecnie część Saint-Sylvestre); † 1034) był francuskim mnichem i kronikarzem, który napisał pierwsze kroniki Akwitanii od późnej starożytności. Występował również jako kompozytor i fałszerz literatury.

Życie

Ademar kształcił się w benedyktyńskim klasztorze Saint-Martial w Limoges i spędził tam życie lub w klasztorze Saint-Cybard w Angoulême.

Pisał kroniki, a jego głównym dziełem jest Chronicon Aquitanicum et Francicum lub Historia Francorum w trzech księgach, która dotyczy historii Franków od legendarnego króla Faramunda do roku 1028.

Pierwsze dwie księgi to nic innego jak kopia Gesta regum Francorum autorstwa Aimoina z Fleury, ale trzecia księga, która obejmuje okres od 814 do 1028 roku, ma znaczną wartość historyczną. Została ona opublikowana w Monumenta Germaniae Historica Scriptores, tom IV (Hanower i Berlin, 1826-1892). Napisał także Commemoratio abbatum Lemovicensium basilicae S. Martialis apostoli (848-1029) i Epistola ad Jordanum Lemovicensem episcopum et alios de apostolatu S. Martialis, oba opublikowane przez Migne'a w Patrologia Latina, vol. CXLI (Paryż, 1844-1855).

Zmarł w 1034 r., prawdopodobnie w Jerozolimie, gdzie wyruszył na pielgrzymkę.

Fałszerstwa

Z zadowoleniem przyjął rozwijającą się legendę, że święty Martial, biskup Limoges z III wieku, który schrystianizował Limousin, żył wieki wcześniej i był jednym z apostołów. Zebrał skromne informacje na temat rzekomego apostoła Martiala i napisał jego biografię tak, jakby pochodziła od następcy Martiala, biskupa Aureliana, a następnie skomponował "Mszę Apostolską", aby uzasadnić swoje twierdzenia. Została ona zachowana w rękopisie Ademara (Paris Bibliothèque nationale de France, MS Latin 909), co czyni ją najstarszym autografem muzyki zachodniej. Wydaje się, że lokalny biskup i opat poparli jego pracę, ponieważ msza została po raz pierwszy wykonana 3 sierpnia 1029 roku.

Na nieszczęście dla Ademara, liturgia została wysadzona w powietrze przez wędrownego mnicha, Benedykta z Chiusa, który nazwał poprawioną Vita Martiala prowincjonalnym fałszerstwem i bluźnierstwem. Reakcją Ademara było kolejne fałszerstwo: wymyślił sobór z 1031 r., który potwierdził apostolski status Martiala, a także papieski list w tej sprawie. Prawda została odkryta dopiero przez Louisa Salteta w latach dwudziestych XX wieku. Odkrycia te były ignorowane przez katolików aż do lat 90-tych XX wieku.

Do tego czasu Ademar odnosił sukcesy. Pod koniec XI wieku Martial był rzeczywiście czczony jako apostoł w Akwitanii.

Wydania

Ademari Cabannensis opera omnia. Brepols, Turnhout 1999 ff.

Tom 1: Chronicon. Edited by Pascale Bourgain, Richard Landes and Georges Pon (= Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis. Vol. 129). 1999, ISBN 2503042910.

Band 2: Opera liturgica et poetica. Musica cum textibus. Hrsg. von James Grier (= Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis. Band 245). 2 Bände, 2012, ISBN 9782503543987.

Literatur

Richard Landes, Relikwie, Apokalipsa i oszustwa historii: Ademar of Chabannes, 989-1034 Harvard University Press, 1995, ISBN 978-0-674-75530-7.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności