Wikibiopedia

 

Mikołaj Antonowicz

Mikołaj hrabia Antonowicz Andrault de Buy (franc. Nicolas Comte Antonowicz Andrault de Buy; * 15 stycznia 1915 w Warszawie; † 3 kwietnia 2000 we Frankfurcie nad Menem) był polskim oficerem i biznesmenem.

Pochodzenie

Rodzina Mikołaja Antonowicza przybyła do Polski z Francji w XVII wieku i walczyła o polską koronę. Otrzymali również dodatek do swojego herbu, połowę polskiego orła. Rodzina nazywała się de Buy od rodu hrabiów de Langeron i przyjęła nazwisko Antonowicz (od Anton). Początki rodu sięgają czasów wypraw krzyżowych, w których podobno brali udział ich przodkowie. Dodatek do herbu, trzy złote lilie, ma to uhonorować.

Jego dziadek Afinogen Antonowicz był profesorem ekonomii w Kijowie i zastępcą rosyjskiego ministra finansów w latach 1893-1896.

Życie

Mikołaj hrabia Antonowicz był synem oficera gwardii Georga hrabiego Antonowicza Andrault de Buy i jego żony Katarzyny Myszakow. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. rodzina mieszkała tymczasowo w Warszawie i w posiadłościach na Wołyniu, na terenie dzisiejszej Ukrainy. W latach 30. Antonowicz był aktywny politycznie w nacjonalistycznej organizacji ONR.

Od 1 września 1939 r. brał udział w obronie Warszawy przed Wehrmachtem. Po inwazji niemieckiej działał w konspiracji i w ostatniej chwili uciekł z Warszawy do Francji przed gestapo, gdzie walczył z Niemcami na froncie zachodnim. Był kilkakrotnie internowany, ale za każdym razem udawało mu się uciec.

Po założeniu Polskiego Ruchu Oporu we Francji przez pułkownika Antoniego Zdrojewskiego, późniejszego marszałka Francji, był działaczem odpowiedzialnym za walkę we Francji. Później wyjechał do Szkocji, gdzie dołączył do nowo utworzonej 1 Dywizji Pancernej pod dowództwem generała brygady Stanisława Maczka. Po inwazji aliantów w Normandii walczył m.in. pod Falaise, Chambois i Bredą. W tym czasie został uhonorowany kilkoma orderami i medalami. Po latach został awansowany na generała brygady w polskich siłach zbrojnych.

Po rozbrojeniu polskiej armii w 1947 r. został przedsiębiorcą i początkowo wyjechał do Paryża. Następnie osiadł w Niemczech, gdzie mieszkał we Frankfurcie nad Menem i utrzymywał liczne kontakty z niemiecką i europejską arystokracją. Ostatni przedstawiciel hrabiów Antonowicz Andrault de Buy zmarł na atak serca we Frankfurcie 3 kwietnia 2000 roku. Jego linia wygasła wraz z nim.

Zaszczyty

Mikołaj Antonowicz otrzymał polskie, brytyjskie i francuskie odznaczenia za swoje osiągnięcia podczas II wojny światowej, w tym Krzyż Wojskowy MC.

Pisma

Le revers de la médaille. Les Éditions du Panthéon, Paryż 1999, ISBN 2-84094-445-6.

Literatura

Andrzej Kulikowski: Rody Szlacheckie, kto jest kim dziś? [= Rody Szlacheckie, kto jest kim dziś?] Interpress, Warszawa 1993, ISBN 83-223-2643-2.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności