Wikibiopedia

 

Leon von Czarliński

Schedlin Leon von Czarlinski (* 30 października 1835 w Chwarznie; † 3 grudnia 1918 w Thorn) był prawnikiem, właścicielem dworu i posłem do niemieckiego Reichstagu.

Życie

Czarliński uczęszczał do gimnazjów w Konitz i Kulm, które ukończył w 1854 roku. W latach 1854-1857 studiował prawo i filozofię na uniwersytetach we Wrocławiu i Berlinie. Następnie nauczył się praktycznej strony rolnictwa i od 1876 r. był właścicielem dworu w Zakrzewku koło Thorn.

W latach 1875-1876 i 1887-1908 był posłem do pruskiej Izby Reprezentantów, a w latach 1877-1884 i 1893-1918 do niemieckiego Reichstagu z ramienia polskiej grupy parlamentarnej i różnych okręgów wyborczych. Jego bratem był poseł do Reichstagu Emil von Czarlinski.

Literatura

Herrmann A. L. Degener (red.): Kto to jest? 4th edition. Degener, Lipsk 1909.

Samuel Orgelbrand: Encyklopedja powszechna. Band 16. Orgelbrand, Warschau 1904 (mit Bild).

Trzasek, Evert und Michalskis illustrierte Enzyklopädie. Band 1. Trzasek, Evert und Michalski, Warschau 1928.

Encyklopedja powszechna ultima Thule. Band 2. Ultima Thule, Warschau 1931.

Polski słownik biograficzny. Band 4. Polska Akademja Umietności, Kraków u. a. 1938.

Tadeusz Oracki: Slownik biograficzny Warmii, Mazur i Powisla od polowy XV wieku do 1945 roku. Pax, Warschau 1963.

Tadeusz Oracki: Slownik biograficzny Warmii, Mazur i Powisla XIX i XX wieku (do 1945 roku). Pax, Warschau 1983, ISBN 83-211-0411-8.

Michał Czajka, Marcin Kamler, Witold Sienkiewicz: Lexikon der polnischen Geschichte. Herausgegeben von Wiedza Powszechna, Warschau 1995, ISBN 83-214-1042-1.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności