Wikibiopedia

 

Anton von Donimirski

Anton von Brochwicz Donimirski (* 6 czerwca 1846 w Buchwalde; † 14 maja 1912 w Berlinie) był prawnikiem, bankierem i posłem do niemieckiego Reichstagu.

Życie

Donimirski ukończył gimnazjum w Kulm i studiował na uniwersytetach we Wrocławiu, Heidelbergu i Berlinie (prawo, historia i ekonomia) w latach 1864-1869. Stopień doktora prawa uzyskał w Berlinie (dysertacja: De mercibus privatis in bellis navalibus transportandis, atque de libertate bonorum privatorum hostium in iis conservanda). W latach 1869-1872 był aplikantem adwokackim w sądach w Marienwerder i Gdańsku. Od 1873 r. był osobiście odpowiedzialnym wspólnikiem i dyrektorem Creditbank von Donimirski, Kalkstein, Lyskorski & Comp. w Thorn.

W latach 1874-1874 był posłem do niemieckiego Reichstagu z okręgu wyborczego Marienwerder 6 (Tuchel - Konitz) i polskiej grupy parlamentarnej.

Literatura

Wielka encyklopedya powszechna ilustrowana. Band 16, Sikorski [u. a.], Warszawa 1895

Samuel Orgelbrand: Encyklopedja powszechna. Band 4, Orgelbrand, Warschau 1899; und Band 18, Warschau 1912

Wissenschaftliches und literarisch-künstlerisches (enzyklopädisches) Jahrbuch für das Jahr 1905, Warschau 1905

Illustrierte Enzyklopädie von Trzaska, Evert und Michalski. Band 1, Trzasek, Evert und Michalski, Warschau 1927.

Encyklopedja powszechna ultima Thule. Band 3, Ultima Thule, Warschau 1930.

Gabrjel Korbut: Literatura polska od początku do wojny światowej. Band 4, Skład Główny w Kasie im. Mianowskiego, Warschau 1931

Polski słownik biograficzny. Band 5, Polska Akademja Umietności, Kraków [u. a.] 1939-1946.

Tadeusz Oracki: Slownik biograficzny Warmii, Mazur i Powisla od polowy XV wieku do 1945 roku. Pax, Warschau 1963.

Tadeusz Oracki: Slownik biograficzny Warmii, Mazur i Powisla XIX i XX wieku (do 1945 roku). Pax, Warschau 1983

Michał Czajka, Marcin Kamler i Witold Sienkiewicz: Leksykon historii Polski. Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1995

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności