Wikibiopedia

 

Hipolit Cegielski

Gaspar Józef Hipolit Cegielski (* 6 stycznia 1813 w Ławkach koło Gnesen, Królestwo Prus; † 30 listopada 1868 w Poznaniu) był polskim filologiem, przedsiębiorcą, dziennikarzem i politykiem.

Życie i twórczość

Hipolit Cegielski urodził się jako syn Michała Cegielskiego i jego żony Józefy z Palkowskich. Przedwczesna śmierć matki i bankructwo finansowe ojca szybko zmusiły go do samodzielnego zorganizowania sobie życia. Uczęszczał do gimnazjów w Tremessen i Poznaniu, a następnie studiował w Berlinie, gdzie w 1840 r. uzyskał również tytuł doktora. Po ukończeniu studiów powrócił do Poznania i został nauczycielem w katolickim gimnazjum Mariackim. Poza pracą nauczyciela publikował językoznawcze i dydaktyczne rozprawy naukowe, m.in. "O słowie polskim i koniugacjach jego", "Gramatykę języka greckiego" i "Naukę poezji".

Podczas zamieszek w 1846 r. odmówił przeprowadzenia inspekcji prywatnych pokoi swoich uczniów, co doprowadziło do jego zwolnienia z gimnazjum. Z konieczności, z pomocą przyjaciół, założył sklep z narzędziami rolniczymi w połączeniu z warsztatem metalowym. Dzięki jego operatywności i smykałce do interesów, jego firma H. Cegielski - Poznań rozrosła się i rozwinęła znakomicie, którą później rozwijał i prowadził jego syn Stephan Cegielski. Oprócz działalności gospodarczej kontynuował wydawanie książek, założył dziennik "Gazeta Polska" w 1848 r. i "Dziennik Poznański" w 1859 r., pisał artykuły do czasopisma "Goniec Polski" i poświęcił się kwestiom politycznym i społecznym. Był członkiem pruskiej Izby Reprezentantów w 1849 r., a następnie członkiem Rady Miasta Poznania. Był także współzałożycielem i aktywnym działaczem kilku towarzystw naukowych i gospodarczych (m.in. Towarzystwa Pomocy Naukowej, Towarzystwa Przemysłowego, Centralnego Towarzystwa Gospodarczego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk).

Publikationen (Auswahl)

"Über das polnische Wort und seine Konjugationen", 1842

"Grammatik der griechischen Sprache", 1843

"Die Wissenschaft der Poesie", 1845

"Über die polnische Sprache...", 1852

"Landwirtschaftliche Werkzeuge und Maschinen", 1858 (Sachbuch)

Literatur

Antoni Gąsiorowski, Jerzy Topolski (Hrsg.): Großpolnisches Biographisches Wörterbuch, Warschau-Poznań 1983, PWN ISBN 83-01-02722-3

Die Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego (THC)

W 2000 roku mieszkańcy województwa wielkopolskiego założyli Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, którego celem jest osiągnięcie postępu gospodarczego i cywilizacyjnego w regionie, realizacja członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz umacnianie społeczeństwa obywatelskiego w miastach i na wsi. Towarzystwo przyznaje różne nagrody honorowe, w tym "Złotego Hipolita", "Wybitną Osobowość Pracy Organicznej" i "Lidera Pracy Organicznej", a także "Honorowego Złotego Hipolita" i "Honorowego Hipolita" dla laureatów zagranicznych. Zdobywcami nagród są między innymi Roland Koch (Złoto, 2008) i Herbert Schmalstieg (2006).

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności