Wikibiopedia

 

Frédéric Abbès

Frédéric Abbès jest francuskim prehistorykiem specjalizującym się w neolicie północnego Lewantu i historii wschodniej części basenu Morza Śródziemnego między 10 a 6 tysiącleciem p.n.e.. Kierował wykopaliskami na ważnych stanowiskach archeologicznych, takich jak Tell Aswad pod kierownictwem Danielle Stordeur i El Kowm w środkowej Syrii w 2010 roku.

Abbès zajmuje się z jednej strony przejściem od łowców-zbieraczy do osiadłych, ale także pół-koczowniczych społeczeństw rolniczo-pasterskich, w szczególności wkładem technologii obróbki kamienia i rozprzestrzenianiem się neolitu na bardziej suche obszary w okresie neolitu przedceramicznego A (PPNA) i B. Z drugiej strony koncentruje się na kwestiach obiegu surowców i żywności, towarów i idei w okresie neolitu. Obecnie pracuje w Laboratoire Archéorient - Environnements et sociétés de l'Orient ancien w Lyonie, a dokładniej w Centre national de la recherche scientifique na Université Lumière Lyon 2. Ta interdyscyplinarna instytucja była kierowana przez Pierre'a Lombarda w latach 2003-2010, następnie przez Emmanuelle Vila do 2015 roku, a od stycznia 2016 roku jej dyrektorem jest Christophe Benech.

Abbès kierował wykopaliskami Qdeir 1 w Syrii, gdzie był również odpowiedzialny za nadzór archeologiczny, bezpieczeństwo i różne wykopaliska w środkowej Syrii, takie jak w regionie Palmyry lub w rejonie gór Bal'as. To pasmo górskie wznosi się około 44 km na wschód od Salamiyya, rozciąga się 25 km z północy na południe i 15 km z zachodu na wschód i ma ponad 1100 metrów wysokości. W 2008 r. odkryto 14 stanowisk Khiamien w promieniu zaledwie czterech kilometrów wokół Wadi Tumbaq 1. Abbès pracował wcześniej jako asystent pod kierunkiem Danielle Stordeur na neolitycznym kopcu osadniczym Tell Aswad. Prowadził również wykopaliska w Armenii.

Publikacje (wybór)

Méthodes d'approche de la variabilité du débitage laminaire. Application à des armatures perçantes de Cheikh Hassan (Syrie, VIIIème millénaire B.C.), w: Cahiers de l'Euphrate 7 (1993) 119-150.

Flint knapping techniques and flint management on the Middle Euphrates (Syria) in the Late PPNA and Early PPNB, w: Hans Georg Gebel, Stefan Karol Kozłowski (Hrsg.): Neolithic Chipped Stone Industries of the Fertile Crescent, Proceedings of the First Workshop on PPN Lithic Industries, Berlin 1993, S. 299-312. (online, PDF)

mit Ludovic Bellot-Gurlet, Céline Bressy, Marie-Claire Cauvin, Bernard Gratuze, Gérard Poupeau: Nouvelles recherches sur l'obsidienne de Cheikh Hassan (Vallée de l'Euphrate, Syrie) au Néolithique : PPNA et PPNB ancien, w: Syria 78 (2001) 5-17. (online)

Étude des industries lithiques du néolithique précéramique de Syrie du Xème au VIIIème millénaire B.P., BAR-Tempus reparatum, Maison de l'Orient 2002.

mit Danielle Stordeur: Du PPNA au PPNB : mise en lumière d'une phase de transition à Jerf el Ahmar (Syrie), w: Bulletin de la Société Préhistorique Française 99,3 (2002) 563-595.

Les débitages laminaires de la fin du PPNA (Jerf el Ahmar, Mureybet, Cheikh Hassan), w Laurence Astruc, Didier Binder, François Briois (Hrsg.): Systèmes techniques et communautés du néolithique précéramique au Proche-Orient (Actes du 5e colloque international, Fréjus, du 29/2 au 5/3 2004, Éditions APDCA, Antibes 2007, S. 127-136).

Wadi Tumbaq 1: Zajęcie Khiamian w górach Bal'as, w: Neo-Lithics 1,8 (2008) 3-9.

Marie-Claire Cauvin: L'outillage retouché, w: Juan José Ibáñez (Hrsg.): Le site néolithique de Tell Mureybet (Syrie du Nord). In homage to Jacques Cauvin, Archaeopress and Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Oxford und Lyon 2008, S. 281-362 (online, PDF).

Le Bal'as, un autre scénario de la néolithisation du Proche-Orient, w Claire Manen, Thomas Perrin, Jean Guilaine (Hrsg.): La transition néolithique en Méditerranée (Proceedings of the conference Transitions en Méditerranée, ou comment des chasseurs devinrent agriculteurs, Muséum de Toulouse, 14-15 April 2011). Archives d'écologie préhistorique, éditions Errance-Actes Sud, Arles 2014, S. 9-21.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności