Wikibiopedia

 

Adam Dziurok

Adam Dziurok (* 1972 w Rybniku) jest polskim historykiem.

Jest pracownikiem naukowym i naczelnikiem Biura Edukacji Publicznej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce zbrodni komunistycznych na Górnym Śląsku, w tym prześladowań ludności niemieckiej i autochtonicznej po 1945 r. Dziurok brał udział w procesie byłego komendanta obozu Salomona Morela. Opublikował kilka prac.

Publikacje (wybór)

Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989, Warszawa 2004

Armia Krajowa i konspiracja poakowska na ziemi rybnickiej 1942-1947, Katowice, 2004

(gemeinsam mit Adam Dziuba) Die Aufdeckung und Bekämpfung des "revisionistischen Elements" in der Woiwodschaft Kattowitz in den fünfziger und sechziger Jahren, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Stuttgart, N.F. 51 (2003), S. 254-280

Repressionen gegen den oberschlesischen Klerus in den Jahren 1939-1956 in Dokumenten, Kattowitz, 2003

Das Arbeitslager in Świętochłowice im Jahr 1945, Warschau, 2002

Die schlesischen Siedlungen: Kommunistische Behörden und ehemalige Mitglieder von NS-Organisationen in Oberschlesien 1945-1956, Warschau 2000.

Zobacz również

Copyright © Wikibiopedia | Polityka prywatności